TEMA:Flere sykehjem blir kommunale NÅ SKAL VALGLØ GRUNNLØNN: 390.962 KRONER. Hadde 25 års ansiennitet da sykehjemmet der hun jobbet ble anbudsutsatt. Nå har hun vært to år i privat sykehjem. Pensjon: Klouman mistet AFP-mulighet ved fylte 62 år og særaldersgrensen på 65 år for to år siden. Nå får hun rettighetene tilbake. GRUNNLØNN: 316.200 KRONER. Pensjon: To prosent innskuddsbasert pensjon. Vil få tjenestepensjon, AFP-rettighet og sær aldersgrense på 65 år når kommunen overtar. 16 års ansiennitet fra privat sykehjem i Oslo. Kristi Klouman 231 kroner i timen Chander Rekha 186 kroner i timen 10 < Fagbladet 10/2015 fbaargang2015 fbseksjonKIR