Fagbladet 10/2015 < 13 > 16 av 27 kommersielle sykehjem fins i Oslo og Bergen. Når kontraktene går ut, vil de nye byrådene at kommunen selv eller ideelle organisasjoner overtar driften. Sykehjem Driver Kontrakt går ut: Søreide sykehjem Aleris omsorg April 2016 Odinsvei bosenter Aleris omsorg April 2016 Madserud sykehjem Norlandia Care September 2016 Ammerudlunden Unicare Omsorg April 2019 Manglerudhjemmet Unicare Omsorg Juni 2019 Uranienborghjemmet Aleris omsorg Juni 2019 Kommunevalget i 2019 avgjør framtida for disse sykehjemmene: Tåsenhjemmet Norlandia Care Desember 2019 Kantarellen bo- og rehab. Aleris omsorg Juni 2020 Smestadhjemmet Unicare Omsorg September 2020 Rødtvet sykehjem Attendo September 2020 Hovseterhjemmet Unicare Omsorg Oktober 2020 Paulus sykehjem Attendo Oktober 2020 Lambertseter sykehjem Aleris omsorg Februar 2021 Fagerborghjemmet Unicare omsorg April 2021 Oppsalhjemmet Norlandia Care Mai 2021 Romsås sykehjem Attendo September 2021 trivsel viktigere enn lønn og pensjon. Jeg er redd det store apparatet skal styre, at det for eksempel ikke blir rom for raske avgjørelser, sier hun. Kommunen vil lære av de ansatte Byråd Rebekka Ljosland mener de ansatte ved Odinsvei Bosenter ikke skal bekymre seg for at arbeidshverdagen skal bli dårligere hvis kommunen tar over. Ljosland sier kommunen gjerne vil lære av de ansatte. – Kommunen tilbyr gode helsetjenester, men vi kan alltid bli bedre. Kommunen sitter ikke på alle svarene, og vi skal lære av dem som har klart å få lavt sykefravær og kort vei til ledelsen. Vi vil ha med dem som jobber der videre, og videreføre det som fungerer godt. Det er ikke bare kommersielle som har lavt sykefravær, det har også mange ideelle stiftelser, sier Ljosland. På nivå med kommunen Om de ansatte vil tjene eller tape økonomisk på at Odins vei går over på kommunal drift, er vanskelig å få oversikt over. Sammenligner vi minimumslønna i kommunen og Aleris, er lønna for faglærte gjennomgående høyest i kommunen. Samtidig gir ikke minimumslønn et korrekt bilde av faktisk lønnsnivå. Ansatte både i privat sektor og i kommunen har lokale og også individuelle tillegg som gir et mye mer sammensatt bilde. Aleris har en innskuddsbasert pensjonsordning, hvor arbeidsgiver betaler inn tre prosent av lønna og arbeidstaker to prosent. Ansatte på kommunale sykehjem har offentlig tjenestepensjon, hvor de ansatte er garantert en sum i pensjon, ofte 66 prosent av sluttlønna. – Det kan være noen forskjeller, men ifølge beregninger gjort av Norwegian Insurance Partner, som har høy kompetanse både på offentlige og private pensjonsordninger, så vil de unge vil få en bedre ytelse med vår pensjonsordning. De godt voksne får omtrent den samme ytelsen som hvis de hadde hatt offentlig tjenestepensjon. Vi har også en mer fleksibel AFP-ordning og en bedre uføredekning enn i offentlig sektor. Vi ønsker å være konkurransedyktige på lønn og pensjon, sier Geir Lægreid, direktør for Omsorgstjenester i Aleris, som driver to sykehjem i Bergen og tre i Oslo. – Vil få bedre pensjon i kommunen Fagforbundets pensjonsekspert Steinar Fuglevaag mener derimot at de aller fleste vil komme best ut med offentlig tjenestepensjon. Sju prosent av norske kommuner har konkurranseutsatt eldreomsorg. Antallet plasser i profittdrevne sykehjem økte fra rundt 1600 til nesten 2600 mellom 2011 og 2014, en økning på nær 60 prosent. De største omsorgsselskapene er Unicare, Attendo, Norlandia og Aleris. «Velferdsprofitørene», Linn Herning (2015), «Konsekvenser av konkurranseutsetting», Fafo (2013) Hvis en ny arbeidsgiver overtar arbeidsplassen din, sikrer arbeidsmiljøloven deg noen rettigheter. Du kan blant annet velge å fortsette hos opprinnelig arbeidsgiver hvis skiftet medfører vesentlige endringer i arbeidsvilkårene dine. Blir du med, skal du få beholde din individuelle arbeidsavtale og pensjonsordning. Tidligere tariffavtaler overføres også til ny arbeidsgiver, som imidlertid kan reservere seg. Eldreomsorg på anbud Virksomhetsoverdragelse Foto: Ingvild Festervoll Melien Kontrakter med private sykehjem fbaargang2015 fbseksjonKIR