– Fri lek stimulerer barnas språk og utvikling Barn mellom ett og tre år lærer språk best gjennom fri lek. Voksenstyrt språkopplæring stimulerer ikke like godt. Som eksempel lærer barna mer språk av å bygge en snømann og snakke om det, enn de gjør ved å delta på mer voksenstyrte aktiviteter. Dette er en av konklusjonene til noen av landets ledende barnehageforskere som har undersøkt situasjonen i 206 småbarnsavdelinger ved 93 Regjeringen vil ha flere yrkesfaglærere Mangelen på yrkesfaglærere gjør at regjeringen legger 20 millioner kroner på bordet i tillegg til en strategi for rekruttering. Kunnskapsminister Torbjørn Røe to stipendordninger og utbyg- Isaksen presenterte i slutten av ging av kapasiteten. oktober yrkesfaglærerløftet. I dag er det én stipendord- Uten alvorlige tiltak vil mangelen ning for lærere som underviser på yrkesfaglærere være proppen på yrkesfag, men som ikke har som hindrer at det blir nok fag-formell lærerkompetanse. Denne forskjellige barnehager over hele landet, ifølge Dagsavisen. – Når vi går inn og analyserer hver enkelt hverdagsaktivitet, ser vi at språkstimuleringen kommer tydeligst fram gjennom fri lek der barna får være spontane, umiddelbare og får brukt nysgjerrigheten sin i god samhandling med voksne. Dette løfter fram språkutviklingen på en naturlig måte, sier førsteamanuensis Elisabeth Bjørnstad til avisa. PF Foto: Håvard Sæbø Politiet ansetter sosialarbeidere Stovner politistasjon nordøst Hanne Fredheim, og de skal være i Oslo blir fra nyttår den nye underlagt en politifaglig leder. arbeidsplassen for tre sosialarbei-En egen del av stasjonen settes dere. Politistasjonen har fått an-i stand denne høsten, inkludert svaret for et treårig pilotprosjekt lekekrok for barn. mot familievold. Forbildet er «Konsept Karin» i De skal arbeide på selve politi-Malmø som har foregått i over ti stasjonen, forteller prosjektleder år. FriFagbevegelse arbeidere i framtida. Samtidig er yrkesfaglærerne en aldrende gruppe. I sju av ti utdanningsprogram er flertallet av yrkesfaglærerne over 50 år. I fjor la regjeringen fram lærerløftet. Nå kommer yrkesfaglærerløftet. Det mest konkrete er skal videreføres. I tillegg skal det innføres et rekrutteringsstipend. Størrelsen på stipendet er på nivå med dagens stipendordninger, som er på 100.000 eller 200.000 kroner avhengig av utdanning. Torgny Hasås, LO-Media Øk din kompetanse! Foto: Tri Nguyen Dinh NKS Nettstudier har et bredt tilbud til deg som ønsker å øke din kompetanse innen pedagogiske fag. · Barne- og ungdomsarbeider (den teoretiske delen) · Barn med særskilte behov (60 fagskolepoeng) · Pedagogikk (60 studiepoeng) · Spesialpedagogikk (30 studiepoeng) For mer informasjon: nks.no/pedagogiskefag E-post: info@nks.no | Telefon: 22 59 61 00 TRENGER FAGARBEIDERE: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mener at vi kommer til å mangle 90.000 fagarbeidere i 2035 hvis utviklingen fortsetter uten at vi gjør noe. Fagbladet 10/2015 < 29 fbaargang2015 fbseksjonKIR