Støymåler, plater og tekstiler på veggene, lave stemmer og små barnegrupper. Dette er noen av tiltakene som motvirker skadelig støy i barnehagen. SLUTT Tekst og foto: PASTØYENKATHRINE GEARD Dambråtan barnehage i Lier kommune omgås daglig 85 barn og 24 ansatte. En grønn stripe lyser når lydnivået er akseptabelt. Heves stemmene, lyser et gult felt, og ved roping varsler et rødt lys at støynivået er for høyt. – Det er lite skrik og skrål i denne barnehagen, forsikrer styrer Gunn Sorknes Bogerud. – Det røde lyset er et fint signal om at det snakkes for høyt. Vi har flyttet lydøret rundt og brukt det i ulike rom. I perioder legger vi det vekk, det gir bedre effekt enn om vi bruker det hele tida. Så har de også lang og god erfaring med bruk av støydempende tiltak og bevisstgjøring av de ansatte. Dambråtan var blant de første som tok i bruk et såkalt lydøre, en støymåler som Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) delte ut for noen år tilbake. Hun mener støymåleren er et godt hjelpemiddel, og dessuten er det morsomt for ungene. HJELPEMIDDEL: Styrer Gunn Sorknes har gode erfaringer med bruk av lydøret. – Av og til roper vi litt for å se om det lyser rødt, eller prøver forskjellig volum på stemmene våre for å få fram de ulike fargene. Det er ikke farlig om det lyser rødt innimellom, men det bør ikke være rødt over lengre tid. Sol og måne i taket Etter en ombygging i 2009 er barnehagen også utstyrt med fysiske lyddempende tiltak. Det vil si plater på vegger og tak. Barnevennlig utformet som skyer, sol og måne. Dessuten deler de alltid barna inn i små grupper, og er nøye med å møblere slik at det blir kroker for ulike aktiviteter. Det skjermer også for lyd. Like viktig er hvordan de voksne opptrer overfor barna. De ansatte har snakket mye om dette og er veldig bevisste. – Vi har alltid hatt fokus på å bruke innestemmer og snakke rolig med barna. Det er ikke lov å rope tvers gjennom rommet, eller ute for den del. Med lavere stemme må du gå bort til dem det gjelder, sier styreren, som vet av erfaring at unger roper om de voksne roper. På samme måte aper de lave stemmer, sier Sorknes Bogerud. – Hvisker du til barn, svarer de med å hviske tilbake. Nedsatt hørsel Mange arbeidsfolk bruker hørselvern på jobben. Grensen for arbeidslivets krav om hørselvern går ved 110 desibel. Ifølge HLF kan barneskrik måle hele 115 desibel. Arbeidstilsynets undersøkelser i barnehager viser at 75 pro- sent av barnehageansatte er utsatt for plagsom støy, og 25 prosent har nedsatt hørsel. HLF påpeker at når målingene viser at det er for høyt støynivå i barnehagene og at de voksne får hørselsskader, vil dette også gjelde barna. De viser til at svenske undersøkelser har avdekket at ett av åtte barn har øresus som følge av støy. Det er nylig foretatt hørselsmåling på ansatte i Dam 30 < Fagbladet 10/2015 fbaargang2015 fbseksjonKIR