LITE STØY: Styrer Gunn Sorknes Bogerud (t.v) og assistent Kari Martinsen er godt fornøyd med støydempende tiltak. Fagforbundet har inngått samarbeid med Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) om den nasjonale kampanjen «God lyd i barnehagen», som har som mål å forebygge hørselsskader og utvikle kunnskap om hørsel og støy hos barn og ansatte i barnehagene. – Samarbeidet skjer lokalt. HLF tilbyr blant annet kurs, foredrag, støymåler og andre hjelpemidler. Det er viktig at ansatte får kunnskaper om hvordan de kan redusere støy for å hindre hørselskader, sier Fagforbundets rådgiver i oppvekstsektoren, Ingri Bjørnevik. I høst har lokallag i HLF besøkt et utvalg av landets 6000 barnehager og fortalt om praktiske tiltak for å redusere støy. Samtidig har tillitsvalgte fått informasjon på konferanser der HLF har innledet om temaet. SAMARBEIDER OM GOD LYDLITE STØY: Styrer Gunn Sorknes Bogerud (t.v) og assistent Kari Martinsen er godt fornøyd med støydempende tiltak. Fagforbundet har inngått samarbeid med Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) om den nasjonale kampanjen «God lyd i barnehagen», som har som mål å forebygge hørselsskader og utvikle kunnskap om hørsel og støy hos barn og ansatte i barnehagene. – Samarbeidet skjer lokalt. HLF tilbyr blant annet kurs, foredrag, støymåler og andre hjelpemidler. Det er viktig at ansatte får kunnskaper om hvordan de kan redusere støy for å hindre hørselskader, sier Fagforbundets rådgiver i oppvekstsektoren, Ingri Bjørnevik. I høst har lokallag i HLF besøkt et utvalg av landets 6000 barnehager og fortalt om praktiske tiltak for å redusere støy. Samtidig har tillitsvalgte fått informasjon på konferanser der HLF har innledet om temaet. SAMARBEIDER OM GOD LYD bråtan barnehage, men testen viste at de aller fleste var innenfor normalen. Og de få som fikk påvist nedsatt hørsel, hadde det før de begynte i barnehagen. Rimelig forebygging – Det sies at folk får nedsatt hørsel av å jobbe i barnehage, men det er det ikke belegg for her iallfall, påpeker Sorknes Bogerud, som er opptatt av at de forebyggende tiltakene handler mest om barns oppvekstmiljø. Samtidig vil naturligvis alle ha et rolig arbeidsmiljø. Hun mener det er noe alle barnehager kan oppnå. Det handler først og fremst om å være bevisst, snakke like rolig til barn som til voksne, og sørge for noen enkle, fysiske tiltak som ikke koster all verden HLF har laget en informasjonspakke myntet på barnehager som inneholder brosjyre til de ansatte, plakater og en CD med fortellinger. Brosjyren inneholder blant annet forslag til aktuelle praktiske tiltak. Det er også utviklet en nettside – «Skriketrollklubben.no» – for å spre informasjon om lydvett og tilby praktiske øvelser. Skriketrollet er et lite troll som elsker bråk. I barnehagen kan man bruke historiene om trollet for å bevisstgjøre barna om støy, og hva som skal til for å få det til å forsvinne. Fagbladet 10/2015 < 31 fbaargang2015 fbseksjonKIR