Gronghuva skaper samhold Hekling kan føre til mye fint. I Grong har det gitt både lue, pannebånd og votter – i tillegg til at det har skapt samhold og fellesskap i bygda, og spesielt i to barnehager. Tekst og foto: PER FLAKSTAD G G ronghuva ble første gang presentert på ei messe i Indre Namdalen for ett år siden. Da hadde det allerede vært hektisk aktivitet i lang tid på pauserommet i barnehagene Ekker og Rønningen i Grong kommune i Nord- Trøndelag. Som en del av programmet «Saman om ein betre kommune», fant nemlig barnehageansatte ut at hekling kunne være et samlende fellesskapsprosjekt, skapsprosjekt blant de ansatte, og gjen-Gronghuver og pannebånd på skolen, som i tillegg skulle bidra til enda mer nom diskusjoner og prøvehekling har sier Gartland. nærvær i barnehagene. de kommet fram til produkter som alle Barnehagene inviterer til heklekvel er godt fornøyd med. Barnehagen har der, der de ansatte stiller opp. Også de Lokalt samhold enerett på designet. som ikke er spesielt heklekyndige. – Dermed satte vi i gang. Det skulle Til nå har de utviklet lue og panne-– Jeg bidrar gjerne med å servere være noe lokalt, noe som skulle for-bånd, og denne høsten kommer votter kaffe og kaker. Heklekveldene er et fint telle om bygda vår og skape samhold og ei barnelue med øreklaffer. sosialt tiltak og er med på å skape en – ikke bare for oss i barnehagene, men – Vi som jobber i barnehager kunne «vi-følelse» i barnehagene. Samtidig for hele Grong, forteller styrer Ingri jo ikke være bekjent av ikke å ha ei lue profilerer dette oss som kommunalt Gartland. for barn, smiler Gartland. ansatte, sier Tore Hånes i Rønningen De søkte kommunen om å få bruke barnehage. kommunelogoen, og valgte fargene fra Ordfører brukte lua De ansatte var også fornøyd med at kommunevåpenet – grønt som i gran-I utgangspunktet må folk kjøpe garn-ordfører Sjalg Åkerøy hadde på seg trærne og blått som i lakseelvene kom-pakke med oppskrift. Gronghuva da han dro på Heimkjærmunen er kjent for, og som er fargen – Den bærende ideen er at hekle-konferansen i Trondheim, en konfepå bruene over elvene. I tillegg er kom-pakka skal gi folk en følelse av samhold ranse som skal gi utflyttet ungdom lyst muneblomsten ei blåklokke. og fellesskap. Vi selger også skolepak-til å flytte tilbake og etablere seg på Designet er utviklet som et felles-ker, der elevene kan hekle sine egne stedene de kommer fra. EGET DESIGN: De har utviklet design på Gronghuva, pannebånd og votter som et nærværs- og fellesskapsprosjekt. Foran f.v: Tore Hånes, Kjellrun G. Flått, Bergljot Nesser og Marianne Aasvold. Bak: styrer Ingri Gartland og Mona Grongstad. Fagbladet 10/2015 < 35 fbaargang2015 fbseksjonKIR