Barnehage-avtale med Espira Foto: Per Flakstad SEKSJONSLEDER Vi har husrom, men har vi hjerterom? Tida før jul oppleves av mange som hektisk. Høytiden gir heldigvis også rom til å reflektere over året som har gått. For de fleste av oss er det oppturene som har dominert, men for mange har 2015 vært preget av krig, flukt og uendelig mange nedturer. Dette er også årsaken til den ekstraordinært høye tilstrømningen av asylsøkere til Europa og Norge. Dette krever mye av oss, både som samfunn og som medmennesker. Medlemmer og tillitsvalgte i Fagforbundet bidrar hver eneste dag til at mennesker på flukt møtes med empati og omsorg. Det gjør at jeg ser lyst på framtida! Betegnelsen «asylbaroner» har de siste ukene blitt et nytt begrep i mediene. Litt for mange ser mulig heten til å tjene store penger på at folk flykter fra krig og nød. Mottak etableres i en rekke varianter, og selv «For å få opprettet tariff- om mye er uoversiktlig, avtaler for mottaks arbeidere, er det ingen grunn til at må vi sørge for at de blir med lønns- og arbeidsvilkår lemmer i Fagforbundet.» skal være det. Derfor står Fagforbundet på for dem som jobber på mottakene, men for å få opprettet tariffavtaler for mottaksarbeidere, må vi sørge for at de blir medlemmer i Fagforbundet. Tilstrømningen av mennesker på flukt til vil ikke gå over med det første. Mange vil få opphold i Norge, mens andre vil få avslag. Det er dessverre helt nødvendig for å drive en bærekraftig integrerings- og bosettingspolitikk. Fagforbundet har ingen innflytelse over hvor mange som får innvilget asyl, men vi har en viktig rolle når det gjelder å ivareta alle som bor på mottak – og i den videre integreringsprosessen. Det krever mye av mange yrkesgrupper. Vår kompetanse er helt nødvendig i dette arbeidet. Jula er til for å tenke over hvilket liv vi ønsker å leve, men også for å vise omsorg. Jeg ønsker dere alle ei god jul og et riktig godt nytt år! METTE HENRIKSEN AAS Fagforbundet og Utdanningsforbundet undertegnet i slutten av oktober en avtale med Espira-gruppen som driver barnehager i mange av landets kommuner. Avtalen innebærer at det etableres et partsforhold i bedriften, og at det skal velges en hovedtillitsvalgt fra både Fagforbundet og Utdanningsforbundet. Ønsker samarbeid – Fagforbundet har ønsket seg en slik avtale i mange år. Vi vil gjerne ha et godt forhold til Espira, sa lederen for Fagforbundets Seksjon kirke, kultur og oppvekst, Mette Henriksen Aas, da avtalen ble underskrevet. Også kommunikasjons- og organisasjonsdirektør Jens Schei Hansen i Espira ser mange fordeler med å ha en avtale på plass. – Vi er opptatt av å bygge opp kompetansen i alle UNDERTEGNET AVTALE: Foran f.v: Ellinor Gilberg fra Utanningsforbundet, og Mette Henriksen Aas og Herdis Schärer fra Fagforbundet. Bak Linn Paulsen og Jens Schei Hansen fra Espira. stillingene. Dette har vi felles interesse av, og vi kan trekke veksler på hverandre f.eks. kan vi kanskje få til et samarbeid om fagskoletilbud, sa han. Ryddige forhold Espira-direktøren er klar over at en særavtale og hovedtillitsvalgte ikke alene sørger for en problemfri tilværelse, men mener det også er i arbeidsgivers interesse å ha ryddige og avtalte kjøreregler for hvordan dette skal håndteres. PF Flyktninger opptar medlemmene Barn og unges oppvekstvilkår i et flerkulturelt samfunn og situasjonen for flyktninger var viktige temaer da Seksjon kirke, kultur og oppvekst arrangerte sin oktoberkonferanse. Konferansedeltakerne fikk blant annet høre hvordan Vardeteateret bruker kultur som metode i kriminalomsorgen. Målet er å snu selvfølelsen til de innsatte slik at de blir inspirert til å begynne et nytt liv når de har sonet ferdig. Konferansen hadde en åpen post, og da ble det ytret ønske om å lage en uttalelse: «Det er for tida et enormt engasjement i hele landet for å hjelpe nyankomne asylsøkere og flyktninger. Folk har stilt opp med utdeling av mat, klær og husrom. De har vist solidaritet og nestekjærlighet. Vi opplever nå den største flyktningkatastrofen siden andre verdenskrig. (...) Fagforbundets kjerneverdier er omtanke, solidaritet og samhold. Dette må vi vise i praksis også overfor flyktningene som kommer til Norge nå, til våre arbeidsplasser og våre nabolag. Alle mennesker er like mye verdt.» PF 38 < Fagbladet 10/2015 fbaargang2015 fbseksjonKIR