Fagbladet 10/2015 < 53 En jordreform delvis støttet av Storbritannia sørget for at 75.000 svarte familier fi kk tildelt land da Zimbabwe ble fritt. Jordreformen ble Afrikas største, men var likevel for liten i forhold til behovet. Den beste jorda var fortsatt på hvite hender. En del av avtalen var at hvite landeiere som ikke ønsket å selge jord frivillig, skulle slippe å gi fra seg jord de første ti årene etter selvstendigheten. Stor motstand mot jordreformen Da ti år hadde gått var det svært få hvite som var villig til å selge jorda. Det var også stor motstand blant befolkningen mot å betale for jord de følte de hadde krav på. Mot slutten av 1990-tallet tok noen krigsveteraner saken i egne hender og organiserte fattige og jordløse mennesker til å okkupere jord. Da de ulovlige okkupasjonene av hvit jord startet, var regjeringen og president Robert Mugabe imot aksjonene. Men de endret GEORGIA AZERBAIJAN ARMENIA ETHIOPIA DJIBOUTI IRAN SAUDI ARABIA IRAQ KAZAKHSTAN UZBEK. TURKMEN. KUWAIT QATAR BAHRAIN RUSSIAN FED. YEMEN OMAN U.A.E. SOMALIA MADAGASKAR TOBAKKSBONDE: Viola steller godt med tobakksplantene, og inntektene brødfør storfamilien FAMILIBEDRIFT: Eldstesønnen Ernest har fått sin egen jordlapp på gården. > fbaargang2015 fbseksjonKIR