I VÅGAN I LOFOTEN TRÅR DE FRIVILLIGE TIL FOR FLYKTNINGENE. Tekst og foto: KRISTIN FOLSLAND OLSEN K K abelvåg, 1. september 2015. Laura Johanne Olsen ser på nyhetene. Det er fortsatt flyktningkrisa i Syria som preger nyhetsbildet. Som for mange andre, er det ett bilde som brenner seg inn på netthinnen hennes. Bildet av den tre år gamle syriske gutten som ble skyllet død i land på ferieøya Kos i Hellas. – Nå må vi bare gjøre noe! Det var det jeg tenkte. Jeg hadde også nylig fått vite at den nye syriske gutten i klassen til sønnen min, skulle sitte ved siden av ham. Da blir det personlig. Det blir viktig for meg at den nye gutten skal ha det bra. Samme kveld, i samme tettsted, har Gyri Mentzoni tilsvarende opplevelse. Hun klarer ikke å sitte passivt og se på det som skjer. Hun bretter opp ermene og starter Facebook-gruppa «Refugees welcome to Vågan» (RWTV). Laura får med seg Gyris aktivitet på Facebook, og ringer henne umiddelbart. Velkomstbutikk med gratis varer Neste steg er å avklare hva som er behovene, og hva som kan gjøres av frivillige. De to tar kontakt med kommunen og får vite at det er et stort behov for ryggsekker til barna som skal starte på skolen. Det blir det første de tar tak i, gjennom etterlysninger på Facebook-gruppa. Etter kort IMPONERT: Leder for Vågan innvandrer- og opplæringssenter, Gard Eide Larsen er imponert over den frivillige innsatsen i lokalmiljøet. tid vokser antallet frivillige, og «Velkomsten» blir stablet på beina i et utflyttet biblioteklokale i Kabelvåg. «Velkomsten » skal være et sted hvor flyktningene kan få ting de har behov for, gratis. Planen er at det etter hvert også skal bli et sosialt samlingssted, med et eget kaféhjørne. Innsamlingsaksjon av klær og utsyr er snart i gang, og «Velkomsten» fylles opp med skolesekker, klær, sko, leker, hygieneartikler, sengetøy, senger, madrasser og annet. – Suksesshistorien vår er at vi klarte å administrere det fra første stund. En av de frivillige hadde erfaring med å drive loppemarked, det var til god nytte for organiseringen. Dessuten har vi faste åpningstider, forteller Gyri. Stort lokalt engasjement Gyri, som til daglig jobber som vinekspert med kurs og foredrag, fikk sponset mat, vin og lokaler til å holde et kurs i Kabelvåg. De 500 kronene i deltakeravgift, gikk uavkortet til formålet. Det kom inn 25.500 kroner. 56 < Fagbladet 10/2015 fbaargang2015 fbseksjonKIR