2 < Fagbladet 10/2015 30 32 36 29 4 Lønnsomme tiltak for gravide 10 TEMA: Flere sykehjem blir kommunale 16 Fagforbundet truer med søksmål 20 PORTRETTET: Flyktninghjelperen 27–38 KONTOR OG ADMINISTRASJON 40 FOTOREPORTASJEN: Åpen omsorgskirke 46 Bestefar med mye på hjertet 48 Afrikas største jordreform 52 Velkomsten FASTE SPALTER 6 Aktuelt 6 Mette mener 24 Bare spør 28 Seksjonsaktuelt 36 FOKUS: Idealer møter praksis 38 Seksjonslederen 55 Kryssord 56 GJESTESKRIBENT: Mohammed Omer 58 Oss 60 Debatt 62 ETTER JOBB: Fanemakeren Tydeligere budskap med klart språk Et nytt KS-program vil tilby grunnkurs i klarspråk til ansatte i kommunene. Og dermed skal informasjonen til innbyggerne bli enklere å forstå. Kommune når ungdom på Snapchat Snapchat har vært det raskest voksende sosiale mediet blant ungdom. Det har Aurskog-Høland kommune gjort noe med. Streng etikk i pensjonskasser Hvor går grensen for hva kommunale pensjonskasser kan investere i og tjene penger på? Bevisstheten er høy hos fondsforvalterne. God kvalitet er vanskelig å måle Kvalitetsforbedring skjer ikke kun ved å lage regler og prosedyrer for god praksis, som så skal måles og rapporteres, mener fokusforfatterne Mia Vabø og Signy Irene Vabo. INNHOLD ISSN 0809-9286 20 52 Tema Frivillig solidaritet Under bølgen av solidaritet med fl yktningene fra Syria, ble Maren- Anne Haslie en viktig koordinator av innsatsen til landets frivillige. Varm velkomst Ildsjel Gyri Mentzoni holder dørene åpne for fl yktninger som kommer til Vågan. Sammen med andre frivillige gjør de integreringen og hverdagene mye enklere. TILBAKE TIL KOMMUNEN 10 Foto: Werner Juvik Foto: Christian Vassdal Foto: Kristin Folsland Olsen De nye byrådene i Oslo og Bergen vil ha de private sykehjemmene tilbake i kommunal drift når kontraktene går ut. Det betyr en ny hverdag og nye arbeidsbetingelser for de ansatte. Foto: Aurskog-Høland kommune fbaargang2015 fbseksjonKON