AKTUELT Få innvandrere blir tillitsvalgte Diskriminering i norsk arbeidsliv skjer ved inngangen til arbeidslivet. Samme hindring gjelder for å bli aktiv i fagbevegelsen, ifølge en Fafo-undersøkelse. Dårlige språkkunnskaper og mangel på kunnskap om den norske modellen er et hinder – for eksempel forskjellen mellom forhandlinger og drøftinger, og kunnskap om trepartssamarbeidet mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og det offentlige. Rett til utdanning uten opphold Unge som dropper ut av videregående skal slippe å vente til de er 25 år for å få en ny sjanse hvis kunnskapsministeren får det som han vil. Til våren skal kunnskapsminister skolen, alenemor for to barn og Torbjørn Røe Isaksen (H) legge fram droppet ut av skolen da hun var en melding om livslang læring 21. Hun mistet retten til å fullføre og utenforskap. Som en del av videregående skole, og måtte vente dette arbeidet foreslår han å endre til hun fylte 25. opplæringsloven slik at det blir en Det er denne gruppen statsråden direkte overgang mellom ungdoms-vil fange opp og gi en ny sjanse. retten og voksenretten til videre-– Mange unge får et avbrudd på gående opplæring. tre-fire år, slik det er i dag. Vi øn- Dette mener han vil hjelpe ung-sker å tette dette hullet. Samfunnsdom som har mistet eller brukt opp økonomisk er det bedre å gi dem retten til videregående opplæring utdanning enn at de går på Nav, uten å ha fullført. sier Røe Isaksen til Dagsavisen. har fullført videregående uten å Fagbladet skrev tidligere om Forslaget fra Kunnskapsdeparte-stå, kun de som har droppet ut. Anna Simonsen, som var lei av mentet omfatter ikke ungdom som Tekst: VEGARD VELLE NY SJANSE: Nytt regelverk kan hindre at skoletrøtte elever må vente i fem år før de kan fullføre videregående slik Anna Simonsen måtte. Foto: June Witzøe Gi alle en sjanse Flyktningene kunne så klart ha kommet kommer til landet på en anstendig måte. uten arbeid inn i arbeidslivet. Mange til landet på et gunstigere tidspunkt, men De skal mottas med respekt, få en rask av dem har kompe tanse om norsk vil det noen gang «passe»? Mange frykter avklaring av sin søknad, rask integrering, samfunns- og arbeidsliv som er viktig at et allerede stramt arbeidsmarked, blir språk opplæring og jobb. Og ikke minst å bruke i integrerings arbeidet. enda strammere. Siden oljeprisen skal de ha et sted å bo. Med sin kompe-Samfunnet har mange uløste oppgaver. kollapset, har flere tusen mistet jobbene tanse og fagkunn skap, har medlemmene De mest åpenbare er i omsorgsyrker, på sine. Når jobbene i olja forsvinner, får i Fagforbundet mye å bidra med i dette institusjoner som sykehjem, skoler og det ringvirkninger for resten av arbeids-arbeidet. barnehager. Eller til vedlikehold av markedet. I følge SSBs siste arbeids-Vi må snu oppfatningen om at offentlige bygninger, park- og idrettskraftundersøkelse, er arbeidsledigheten flyktningene kun er en belastning for anlegg og veibygging. oppe i 4,6 prosent. Mange unge står samfunnet. Som et av verdens Fagforbundet mener at alle har krav også klare til å gå ut i arbeidslivet, rikeste land, er vi godt rustet på en sjanse og at arbeid til alle er jobb men med det tøffe arbeids-til å ta i mot mennesker som nummer én. Vi må få på beina arbeidsmarkedet, er det ekstra flykter fra krig og under-markedstiltak som er tilpasset dagens vanskelig for dem å få jobb. trykking, terror og frykt. I utfordringer. Regjeringen må snarest gi I denne situasjonen tillegg til at vi både må ha kommunene og Nav virkemidlene de ankommer tusenvis av hjerterom og husrom, er dette trenger, slik at de kan ta ansvar for flyktninger. Uansett hvor en gyllen sjanse til å få folk mottak, integrering og arbeidsplasser til mange som kommer, fl yktningene. uavhengig av tidspunkt Snart er det jul, og mitt ønske er at og situasjonen i alle skal få en fredelig avslutning på et arbeidsmarkedet, urolig år og gå trygge, varme og håpefulle skal vi ta i mot inn i 2016. mennesker som Mette Nord, forbundsleder 6 < Fagbladet 10/2015 fbaargang2015 fbseksjonKON