26 < Fagbladet 4/2015 ANNONSE Ring Medlemsservice 815 32 600 - tast 3 så 2 LOfavør Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo lofavør.no post@lofavor.no facebook.com/lofavor.no @ Julen er en familiehøytid, men også en høytid for brann Samtidig er også julen høytid for brann, med hele 50 prosent fl ere branner i desember enn ellers i året. Visste du at som medlem har du allerede Norges beste innboforsikring – LOfavør Kollektiv hjem i medlemskapet ditt? Økonomisk trygghet hvis ulykken er ute er bra, men det beste er jo at det aldri skjer. Derfor vil vi gjerne hjelpe deg å gjøre hjemmet ditt så trygt som mulig. Her får du råd og tips om hvordan du kan sikre deg og familien din mot brann. Sjekk alle fordelene dine i appen eller på lofavør.no Julen byr på ribbe og pinnekjøtt, glitrende juletrær og koselige kvelder med levende lys. Tips og råd • Vær sikker på at elektrisk utstyr, ildsteder og piper er i forskriftsmessig stand. • Slå av kokeplater. Trekk ut kontakten av kaff etrakter/strykejern når disse ikke er i bruk. • Begrens bruken av skjøteledninger. Bestill elektriker hvis det er behov for fl ere stikkontakter. • Forlat aldri rom med stearinlys tent og hold brennbart materiale unna levende lys. • Flytt søppelkassen vekk fra huset, slik at brann i søppelkasse ikke sprer seg til boligen. • Kontrollér røykvarslerne jevnlig, og bytt batterier. • Sørg for at brannslokkingsutstyret er lett tilgjengelig og i god stand. Flere gode tips og råd fi nner du på hoytidforbrann.no fbaargang2015 fbseksjonKON