«Våre grupper i administrasjonen i kommunar og fylkeskommunar vert sett ut på anbod og privatisert i det stille.» Side 38 Seksjonsleiar Britt Silseth Kontor ogadministrasjon • Klarere språk i kommunene – Når språket i kommunene blir tydeligere, slipper innbyggerne å be om hjelp fra familie og venner, mener kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Side 29 • Kjapt ute på sosiale medier Den lille innlandskommunen Aurskog-Høland satser mye og lykkes på sosiale medier. Sist ute er Snapchat. Neste er kanskje Periscope. Side 30 • Forskjell mellom teori og praksis FOKUS: Hvis velferdstjenestene skal bli bedre i praksis, må det tas hensyn til at arbeidet som utføres stadig må tilpasses forhold som varierer fra person til person og fra dag til dag, mener sosiolog Mia Vabø og statsviter Signy Irene Vabo. Side 36 Fagbladet 10/2015 < 27 Skyr våpen, tobakk og kull Kommunale pensjonskasser har strenge etiske regler for hvilke selskaper de kan investere i. Olje, kull og barnearbeid er ikke akseptabelt. Side 32 Foto: Getty images fbaargang2015 fbseksjonKON