KONTOR OG ADMINISTRASJON Ta deg en pause før lunsj Tar du en pause før lunsj, øker konsentrasjonsevnen, og du beholder energien hele arbeidsdagen. Den beste tida på dagen for en pause er på formiddagen før lunsj, viser en studie fra Baylor University i Texas. Forskere studerte 95 ansatte, som i løpet av ei uke fikk i oppgave å dokumentere hva de gjorde i pausene og hvor mye energi og bedre konsentrasjon de hadde etter pausen. Studien viser ifølge det svenske arbeidsmiljømagasinet Prevent at de som tok en pause om formiddagen, fikk mindre vondt i hodet og ryggen og færre problemer med tørre og trøtte øyne. De var mer tilfreds på jobben og trivdes bedre. Hva vi gjør i pausen, ser ut til å ha mindre betydning, ifølge undersøkelsen. VeV colourbox.com Svenskene får ny arbeidsmiljøforskrift Svenske arbeidsmiljømyndigheter har vedtatt en ny forskrift om organisatorisk og sosialt arbeidsmiljø. Forskriften inneholder blant annet bestemmelser om arbeidsbelastning, arbeidstider og urettferdig forskjellsbehandling. Tallet på innrapporterte arbeidssykdommer som skyldes det organisatoriske og sosiale arbeidsmiljøet har økt med over 70 prosent etter 2010, sier Arbetsmiljöverket. Altfor mye arbeid, for høyt arbeidstempo og samarbeidsproblemer og mobbing er eksempler på hva som ligger bak denne typen arbeidssykdommer. VeV Færre rangereregne medarbeidereDet å rangere medarbeiderne etter «under forventet», «som forventet» eller «over forventet » for sitt arbeid er en dalende trend. Stadig flere virksomheter går bort fra å rangere medarbeiderne under medarbeidersamtalen. Dette er antakelig fordi det er godt dokumentert at slik karaktergivning ikke fører til økt motivasjon eller bedre resultater – snarere stikk motsatt, skriver førsteamanuensis Ole Iversen ved Handelshøyskolen BI, på ledernett.no. Lite motiverende Rangering av medarbeideres prestasjoner under medarbeidersamtalen praktiseres av mange virksomheter. Noen har til og med praktisert en fordeling av karakterene der like mange skulle få under gjennomsnitt som over gjennomsnitt. Men hvor motiverende er det å få vite at du presterer under gjennomsnittet? Kompiser får støtte Hensikten med selve medarbeidersamtalen har vært å motivere og utvikle medarbeidere til å gjøre en bedre jobb i året som kommer. Men hvor motiverende er det egentlig å få vite av nærmeste leder at du presterer under gjennomsnittet – spesielt når vi vet at evalueringen er sterkt farget av hvor god relasjon det er mellom medarbeideren og lederen. – Jo bedre kompis med sjefen, desto bedre tilbakemelding får medarbeideren, nærmest helt uavhengig av faktisk arbeidsprestasjon, forteller Iversen på ledernett. no. Slår ut feil – Forskning over mange år viser at det ikke er noen sammenheng mellom gjennomføring av medarbeidersamtaler og bedre resultater i en virksomhet. Faktum er at mange medarbeidersamtaler bidrar til å demotivere medarbeidere, fortelle førsteamanuensis Ole Iversen. Tekst: VEGARD VELLE RANGERING: Det er lite motiverende å få vite at du presterer under gjennomsnittet. Gradering av medarbeidere fungerer dårlig, viser forskning. colourbox.com «Jo bedre kompis med sjefen, desto bedre tilbakemelding.» 28 < Fagbladet 10/2015 fbaargang2015 fbseksjonKON