Digitale mangler i kommunene To av tre kommunetjenester er fortsatt dårlig utviklet digitalt, ifølge en undersøkelse gjennomført av NyAnalyse. Flertallet av kommunene som har deltatt i undersøkelsen, mener digitalisering og bruk av IKT har bidratt til økt kvalitet på kommunenes tjenester. Her er noen andre funn fra undersøkelsen: • Nær åtte av ti (83 prosent) kom- Vil få kommunene til å skrive mer forståelige brev Mange sliter med å forstå brev fra det offentlige. Nå skal et nytt KS-program hjelpe kommunene til å skrive klart og forståelig. BEDRE SPRÅK: Et nytt KS-program i klarspråk skal gjøre kommunalt ansatte i bedre stand til å skrive klart og forståelig. colourbox.com Et nytt femårig KS-program muner svarer • Seks av ti (65 prosent) svarer at søknad om SFO-plass er helt eller delvis digitalisert. • Fire av ti (41 prosent) svarer at «alle eller de fleste tjenester» i forbindelse med søknad om byggetillatelse er gjort digitale og papirløse. • Samtidig svarer seks av ti kommuner (58 prosent) at de ikke tror på noen økning av IKT-budsjettet neste år. VeV Foto: Monica Schanche at «alle eller de skal hjelpe kommunene til å skrive klarere og mer forståelig. Målet er å spare innbyggernes tid og gi dem bedre muligheter til å ivareta sine rettigheter. fleste tjenester» er digitalisert når det gjelder søknad om barnehageplass. Mer tillit til det offentlige – Når språket blir tydeligere, slipper innbyggerne å be om hjelp fra familie og venner eller å ringe til kommunen. Klar kommunikasjon skaper mindre avstand, mer tillit og bedre dialog med det offentlige. De ansatte får færre henvendelser og kan bruke mer tid på sine kjerneoppgaver, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Han påpeker også at vedtak fra det offentlige som innbyggerne ikke forstår, er et rettssikkerhetsproblem. Klarspråkarbeid KS-programmet vil tilby grunnkurs i klarspråkarbeid til mel lom 30 og 50 kommuner første året. I tillegg vil kommunene kunne søke om støtte til klarspråkaktiviteter i sin kommune. KS vil også etablere en nasjonal base for tekster som kan deles med andre. Tekst: VEGARD VELLE Omkamp om skatteinnkrevingen Fagforbundets Britt Silseth reagerer på om kampen fra regjeringen i forbindelse med stats budsjettet. På forsommeren avviste et sam-skatteinnkreving, sier Silseth. let Storting forslaget om å flytte Silseth tror regjeringen foreslår skatteinnkrevingen fra kommunene til staten. – Det er en helt unødvendig omkamp regjeringen tar på en sak vi trodde var avgjort for bare kort tid siden. Dagens organisering er mest hensiktsmessig hvis vi ønsker en velfungerende å statliggjøre skatteinnkrevingen for å ha noe å gi støttepartiene Venstre og KrF under forhandlingene om neste års budsjett. – Jeg syns det er ugreit at regjeringen bruker folks arbeidsplasser som brikker i et politisk spill, sier hun. POLITISK SPILL: – Dette er en helt unødvendig omkamp, mener Britt Silseth i Fagforbundets ledelse. Foto: Monica Schanche Det var KrF og Venstre som før sommeren bidro til at stortingsflertallet avviste regjerin gens planer om å statliggjøre skatteinnkrevinga. Finanspolitisk ansvarlig Terje Breivik i Venstre og Hans Olav Syversen i KrF uttrykker overfor Fagbladet misnøye med regjeringens strategi i denne saken. Finanskomiteens innstilling behandles 15. desember. Tekst: VEGARD VELLE Fagbladet 10/2015 < 29 fbaargang2015 fbseksjonKON