Litenkommune,STORpå Skogkommunen Aurskog-Høland lykkes med å nå ut til innbyggerne på sosiale medier. De ønsker å skape stolthet og spre informasjon til unge og gamle, nå også via Snapchat. Tekst: VEGARD VELLE M M ennesker i alle aldre er på Snapchat, men det har særlig blitt et ungdomsfenomen. – Vi vil ha en fin dialog med ungdom i kommunen. Dette er vårt hovedfokus på Snapchat. Vi ønsker å fortelle hva som skjer i kulissene og om hendelser vi kan ta bilde av eller spille inn en kort video for øyeblikkelig publisering, forteller webredaktør Steinar Ottesen i Aurskog-Høland. Forteller positive historier – Emneknaggen (hashtaggen) vår er #ahkommune. Det er slagordet vårt, som vi bruker over alt. Vi ønsker å fortelle positive historier om kommunen og skape stolthet blant innbyggerne, sier Steinar Ottesen. Han er stolt over å kunne informere innbyggerne via ulike sosiale medier: Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, Youtube og Snapchat. Kommunen ønsker å oppdatere folk på hva som skjer, få til dialog og gjøre innbyggerne stolte. – Ofte har vi mer engasjement på Facebook enn alle nabokommunene, forteller webredaktøren. Satsingen på sosiale medier har økt besøkstallet på kommunens nettsider, og spesielt fra Facebook. Kommunen garanterer at de som henvender seg via sosiale medier skal få et svar – ikke saksbehandling – innen 24 timer. Når fram til ungdom Størst suksess på Snapchat har kommunen hatt med en video av Geir Lippestad og et bilde av smilende renholdere på renholdernes dag. En tweet Ottesen trekker fram, SNAPCHAT• En sosial applikasjon hvor du kan dele et bilde eller en liten film opp til ti sekunder, før det slettes. • Er særlig populært blant unge under 18 år. • Den nest mest populære sosiale medier-plattformen i Norge. • 1,3 millioner brukere, det vil si hver fjerde nordmann. forteller at kommunen har testet ut nødnettet og funnet at det fungerer godt. – Snapchat er en god kanal å nå ungdommen med. All statistikk viser at den sosiale medier-kanalen bare vokser og vokser, og spesielt for unge mellom 14 og 34 år. Kommunene har nå nærmere 200 følgere på Snapchat. Blant temaene kommunen har frontet er kommunalreformen og valget. – Hvis vi har viktig informasjon, prøver vi å formidle denne også via Snapchat, sier Ottesen. Tester ut nye måter å bruke Snapchat på Nå tester informasjonsavdelingen i kommunen ut en ordning med innholdsambassadører. Blant annet har kommunelegen og en samfunnsplanlegger formidlet sine kunnskaper via kanalen. Sistnevnte har snappet bilder fra den vakre naturen i den skogkledde kommunen. Informasjonsavdelingen har også kjørt fotokonkurranser. Periscope er neste app informasjonsavdelingen og Ottesen har lyst til å teste ut. Den gir muligheten til å TETT PÅ: – Vi ønsker å fortelle positive historier om kommunen og skape stolthet blant innbyggerne, forteller webredaktør Steinar Ottesen i Aurskog-Høland. 30 < Fagbladet 10/2015 fbaargang2015 fbseksjonKON