SEKSJONSLEDER Flere får godkjent lærekontraktene Mykje står på spel Mange endringar og omstillingsprosessar når aldri framsida på avisene. Det er mykje som står på spel for mange av medlemene i Fagforbundet som høyrer inn under Seksjon kontor og administrasjon i desse prosessane. Eg har tidlegare vore innom kor utsette våre fagområde og yrkesgrupper er i arbeid med mellom anna kommuneform, skattereform og også når kommunen skil ut verksemd som eigne føretak eller opprettar interkommunale selskap. Våre grupper i administrasjonen i kommunar og fylkeskommunar vert sett ut på anbod og privatisert i det stille. Dei er ikkje grupper av tilsette som innbyggjarane går i fakkeltog for, men dei gjer viktig arbeid som held rammeverket for velferdsstaten saman. I midten av oktober hadde statsvitar Svenn Arne Lie og Spekter-leiar Anne Kari Bratten eit ordskifte om kva det er som skil forvaltning og «Våre grupper i administra-forretning. Bratten sa sjonen i kommunar og på eit frukostmøte i fylkeskommunar vert sett ut på tenketanken Civita at anbod og privatisert i det stille.» alle hadde godt av å jobbe mot ei botnlinje. Lie spør: Kva er eigentleg botnlinja i offentlig sektor? Å jobbe mot botnlinja tyder i forretningslivet å oppnå føremålet om å tene pengar. Bratten nyttar same språk også om offentleg sektor. Lie seier det vert feil. Offentleg sektor skal på oppdrag frå folkevalde løyse samfunnsoppgåver i offentleg regi utan krav om å tena pengar. Det er skilnad på forvaltning og forretning. Det veit SKA-medlemer som i kvardagen gjer kontorfagleg arbeid, økonomiske berekningar, tar strategiske val og bereknar og krev inn skatt. Dei er ressurspersonar driftar det fellesskapet som vi alle treng og betalar inn til. Dette er tilsette som veit at mykje står på spel. Dei er garantistar for velferdsgodene våre. Britt Silseth Lærlinger inngår en lærekontrakt med lærebedriften eller opplæringskontoret når læreforholdet begynner. Kontrakten må godkjennes av fylkeskommunen. Av totalt 26.000 søkere til læreplass hadde 15.000 fått godkjent lærekontrakt 1. oktober. Det er 600 flere lærekontrakter enn på samme tidspunkt i fjor. Antall søkere går også opp og har økt hvert år de siste årene. Det er nå over ti prosent flere søkere enn for tre år siden. Økningen har vært størst i service og samferdsel. Det har vært en nedgang i design og håndverk og medier og kommunikasjon. Teknikk og industriell produksjon er det mest populære utdanningsprogrammet, etterfulgt av helse- og oppvekstfag, bygg- og anleggsteknikk og elektrofag. Det er stor forskjell mellom fylkene i andel godkjente lærekontrakter. I Oslo har 75 prosent av søkerne godkjent lærekontrakt, mens 40 prosent har fått godkjent lærekontrakt i Østfold. VeV eForvaltningskonferanse i februar Neste års eForvaltningskonferanse, i regi av blant annet Fagforbundet, blir 15. og16. februar på Oslo Kongresssenter. Tema for konferansen er «Rett, rettferdighet og samhandling». VeV Suksess med kurs i arbeidsrett Fagforbundet Østfold og Fagakademiet har hatt stor suksess med et kurs i arbeidsrett som har gått over fire dager. – Vi har nå 50 deltakere. Responsen har vært helt super, og det er deltakere fra flere fylker, sier opplæringsansvarlig Aase Furali i Fagforbundet Østfold. Siden interessen er så stor, ønsker Fagakademiet å spre tilbudet til resten av landet. VeV Lettere å få godkjent utenlandsk fagopplæring Regjeringen foreslår å legge bedre til rette for at utenlandske fagarbeidere skal kunne få godkjent sin kompetanse dersom den tilsvarer norsk fag- eller svennebrev. Det er satt av 17 millioner kroner til en ny godkjenningsordning i 2016. Regjeringen innfører en ordning der Nokut kan god- kjenne utenlandsk fagopplæring som er likestilt med tilsvarende norsk fag- eller svennebrev. Forslaget gjelder også nordmenn som har tatt fagopplæring i utlandet. Det er ventet at godkjenningsordningen kan komme på plass i løpet av neste år. VeV colourbox.com 38 < Fagbladet 10/2015 fbaargang2015 fbseksjonKON