GJESTESKRIBENT Mens jula nærmer seg, er atmosfæren i Gaza svært spent, og alle vet at de unge menneskene som demonstrerer her nå, risikerer å bli drept. En ny, fryktløs generasjon Demonstrantene vil fortsette å barn. Blant dem er barn i alderen tietikken er virkelig, hvordan kan de protestere mot den israelske 12 til 15 år, sier palestinsk medisinsk være så hjerteløse at de i så lang tid okkupasjonen, provokasjonen fra personell ved Shifa sykehus. kan se en nasjon og dens barn være Mohammed jødiske bosettere og Israels økono-De første to ukene med voldelig-fanget av Israels militære okkupa- Omer miske blokade av Gaza. heter har vekket bekymring for en sjon og splittet av fraksjoner som Journalist og – Enten lever vi med verdighet, ny palestinsk intifada. Fatah og Hamas uten å si noe? spør fotograf fra Gaza. eller så dør vi, sier 18 år gamle han. Mamoun Alkhatib. Det er første Ifølge den palestinske presiden gang Alkhatib drar ut i gatene for å ten, Mahmoud Abbas, er det Skytingen øker i østre Khan < Følg Fagbladets faste demonstrere og gi uttrykk for sin voldelige provokasjoner fra jødiske Younes. Flere sårede ungdommer gjesteskribenter: frustrasjon og sitt sinne over bosettere, inkludert den dødelige evakueres til sykehuset og erstattes situasjonen som stadig blir dårligere brenningen av hjemmet til familien av andre som er på vei til fronten. Ingeborg i det okkuperte Jerusalem, på Dawabsheh på Vestbredden, som De kaster steiner på de tungt Gjærum Vestbredden og i Gaza. har forårsaket den palestinske bevæpnede israelske soldatene og Miljøverner og – Det kan ikke fortsette på denne reaksjonen og gjengjeldelsen. skarpskytterne som er på vakt langs student. måten, sier en svett, ung mann – Israel skapte denne situasjonen, grensegjerdet. Ambulansemannkledd i hvit t-skjorte som er dekket så de får ta konsekvensene, sier skaper er ikke i stand til å nå fram Hans Olav av blod etter at han forsøkte å redde Alkhatib. – Vi har bare kjent krig, til sårede demonstranter som ligger Lahlum Historiker og forfatter, sårede personer rundt seg. – Enten ødeleggelse, separasjon, hjemløshet, i åpne områder, på grunn av den SV-politiker, kommen-lever vi i frihet, eller så dør vi blokade, lidelse og våre kjæres og kontinuerlige skytingen. tator og debattant. stående mens vi forsvarer mennes-naboers smerte eller død på krop-– Alt vi har av våpen er disse kerettighetene våre. pen, legger han til mens granatene steinene, men vi har også våre håp Hannah Til tross for risikoen de tar, virker fortsetter å falle, og skarpe skudd og drømmer om frihet, sier AhlamWozene Kvam denne unge generasjonen palesti-treffer mengdene av demonstranter Al-Sharief, en 20 år gammel Kultur- og nærmiljø nere fryktløse. De nekter å leve i nærheten. kvinnelig demon leder, artist, skribent under mer okkupasjon, men de Han har mistet strant. og slam-poet. «Unge kvinner nekter også å leve under de splittede sandalene mens han Unge kvinner paraplyene til Fatah eller Hamas. kryper langs bakken som protesterer, er som protesterer er med et palestinsk et nytt fenomen. et nytt fenomen.» Israelske militærstyrker har skutt flagg flekket med Det startet på og drept 75 palestinere og såret mer blodet til 13-årige Vestbredden, men enn 6915 personer i Gaza og på Marwan Barbakh, som ble skutt og sprer seg nå til Gaza. Hender – man- Vestbredden siden den første uka av drept 16. oktober. ge av dem med fargerike negler – oktober. Ifølge Euro-Mid Human – Fins det virkelig et slikt sted som griper steiner, og luften er fylt med Rights Monitor, en menneskerettig-Washington D.C. – en ledestjerne den svarte røyken fra brennende hetsgruppe som har sitt hovedsete i for frihet og demokrati – eller er det bildekk. Genève, er de fleste som har blitt bare fantasi og propaganda på TV? – Vi har vært frustrert så lenge drept langs Gazas inngjerdede undrer Alkhatib. over at ikke noe blir gjort for å grense mot Israel, ungdommer eller – Hvis den amerikanske demokra-hjelpe oss mens Israel gjør Gaza, 56 < Fagbladet 10/2015 fbaargang2015 fbseksjonKON