2 < Fagbladet 10/2015 30 32 36 29 4 Lønnsomme tiltak for gravide 10 TEMA: Flere sykehjem blir kommunale 16 Fagforbundet truer med søksmål 20 PORTRETTET: Flyktninghjelperen 27–38 SAMFERDSEL OG TEKNISK 40 FOTOREPORTASJEN: Åpen omsorgskirke 46 Bestefar med mye på hjertet 48 Afrikas største jordreform 52 Velkomsten FASTE SPALTER 6 Aktuelt 6 Mette mener 24 Bare spør 28 Seksjonsaktuelt 36 FOKUS: Europa rekommunaliserer 38 Seksjonslederen 55 Kryssord 56 GJESTESKRIBENT: Mohammed Omer 58 Oss 60 Debatt 62 ETTER JOBB: Fanemakeren Landmålerne frykter privatisering Både kvalitet og sikkerhet kan stå i fare dersom samarbeidspartiene på Stortinget slipper landmåling fritt. Det mener landmålerne. – Frisørenes kjemiske hverdag forverres Ingunn Jacobsen i Frisørenes fagforening raser mot avgjørelsen i Stiftelsen Miljøfyrtårn, som lar salonger bli sertifi sert før de har fjernet de farligste produktene. Dyrere med anbud enn egenregi Lønna presses, tempoet øker og ansatte i private renovasjonsselskaper blir i stadig høyere grad innleid fra Øst-Europa. Likevel blir det ikke billigere – tvert imot, viser en ny rapport fra DeFacto. Tar tjenestene tilbake I fl ere europeiske land der privatisering av offentlige tjenester har gått lengst, ser utviklingen nå ut til å snu, skriver fokusforfatter Hanna Kvamsås. INNHOLD ISSN 0809-9278 20 52 Tema Frivillig solidaritet Under bølgen av solidaritet med fl yktningene fra Syria, ble Maren- Anne Haslie en viktig koordinator av innsatsen til landets frivillige. Varm velkomst Ildsjel Gyri Mentzoni holder dørene åpne for fl yktninger som kommer til Vågan. Sammen med andre frivillige gjør de integreringen og hverdagene mye enklere. TILBAKE TIL KOMMUNEN 10 Foto: Werner Juvik Foto: Christian Vassdal Foto: Kristin Folsland Olsen De nye byrådene i Oslo og Bergen vil ha de private sykehjemmene tilbake i kommunal drift når kontraktene går ut. Det betyr en ny hverdag og nye arbeidsbetingelser for de ansatte. Foto: Werner Juvik fbaargang2015 fbseksjonSAM