UNGDOM PÅ FRAMMARSJUngdomskonferansen i Fagforbundet valgte et sentralt ungdomsutvalg for perioden 2015–2017. Det består av: Bak f.v. Are Alfsen Ødbehr, Mihajla Ilincic og Ana Myrlund. I midten f.v.: Ina Dorthea W. Olsen og Liz Yvonne Aslaksen. Foran f.v.: Mats Monsen (nestleder), André Thingvold Boberg, Martin Fægri og Christina Beck Jørgensen (leder). UNGDOM PÅ FRAMMARSJUngdomskonferansen i Fagforbundet valgte et sentralt ungdomsutvalg for perioden 2015–2017. Det består av: Bak f.v. Are Alfsen Ødbehr, Mihajla Ilincic og Ana Myrlund. I midten f.v.: Ina Dorthea W. Olsen og Liz Yvonne Aslaksen. Foran f.v.: Mats Monsen (nestleder), André Thingvold Boberg, Martin Fægri og Christina Beck Jørgensen (leder). Foto: Martine Grymyr Stress koster Rundt halvparten av alle europeiske arbeidstakere mener at stress er utbredt på deres arbeidsplass, og at halvparten av alle tapte arbeidsdager har sammenheng med stress. Ifølge Statens arbeidsmiljøinstitutt er det en positiv utvikling i det norske arbeidsmiljøet. De fleste trives og er motiverte i jobben, men innenfor helse, sosial, undervisning og serviceyrker er det arbeidsmiljøutfordringer og helseplager som kan knyttes til arbeidsrelatert stress. 39.127medlemmer i Fagforbundet er under 30 år. De utgjør mer enn ti prosent av medlemsmassen. Sammen for heltid I Sarpsborg har de hovedtillitsvalgte og den politiske ledelsen i kommunen laget et handlingspro gram for heltidskultur. – Vi kan ikke være med på den nedadgående spiralen små stillinger skaper for kvinner i helsesektoren, som dårlig økonomi og lav pensjon, sa rådgiver i HR-avdelingen Rebecca Skauge da hun presenterte kommunens handlingsprogram for politikere, rådmenn og hovedtillitsvalgte fra Songdalen, Lunner, Øvre Eiker, Bømlo og Høyanger. I Sarpsborg er målet en gjennomsnittelig stillingstørrelse på 80 prosent i løpet av neste år. – Vi har hundre ledere innenfor helse og sosial. De må få klare signaler om hva de skal gjøre, ikke bare at de bør gjøre noe, sa Skauge, som understreket det gode samarbeidet med de tillitsvalgte. Ifølge Skauge er turnuskunnskap avgjørende for å få til en heltidskultur, og den hadde de tillitsvalgte, som ga gode råd til enhetslederne. – Enhetslederne er redde for budsjettene sine, men de bør se på utgiftene de har som følge av sykefravær og bruk av vikarer, sa hovedtillitsvalgt Eva Elisabeth Johansen i Fagforbundet. Skauge innrømmet at det var VELLYKKET: – Tett samarbeid gjør heltidssatsingen mer effektiv, sa HR-rådgiver Rebecca Skauge. krevende å bli enige om de 15 tiltakene i handlingsprogrammet. – Men det er nå, når vi skal sette i gang med tiltakene, at den virkelige jobben begynner, sa rådgiver Rebecca Skauge. Tekst og foto: NINA MONSEN Pris til Haugesund Årets Gi rasisme rødt kort-pris er tildelt fotallklubben Vard Haugesund. Fotballklubben har i flere år jobbet systematisk med integrering av barn med innvandrerbakgrunn, fl yktninger og asylsøkere. Målet har vært å inkludere i et aktivt klubbmiljø med de rettigheter og plikter det medfører. Siden 2000 har idrettsutøvernes fagforbund Niso arrangert avstemning blant landets spillere for å kåre vinnere i ulike kategorier. Fagbladet 10/2015 < 9 fbaargang2015 fbseksjonSAM