Foto: Werner Juvik FTENE INNFRIS I Oslo og Bergen vil politikerne ta sykehjemmene tilbake til kommunal drift. Det betyr høyere lønn og bedre pensjon for mange ansatte. Men noen av dem er også bekymret for å miste fleksibilitet Tekst: OLA TØMMERÅS, SIDSEL HJELME og SIMEN AKER GRIMSRUD og gode rutiner. D D e er kolleger på samme arbeidsplass, har samme arbeidsgiver og gjør samme jobb. De har begge lang erfaring i yrket, men lønna er vesentlig forskjellig. Kristi Klouman kommer nylig fra et kommunalt drevet sykehjem. Hun ble virksomhetsoverdratt til Norlandia etter at Tåsenhjemmet i Oslo ble satt ut på anbud. Chander Rekha har hele sin fartstid i privat omsorg. Det har satt sitt preg på lønnsslippene. Lønnsforskjellen er mer enn femti kroner i timen. Fikk en vekker Etter at Norlandia vant anbudet på Tåsenhjemmet, ble en del av staben overført til Madserudhjemmet, som også er drevet av Norlandia på kontrakt fra Oslo kommune. Det ble en vekker for ansatte og tillitsvalgte. – Vi visste at det var forskjell på lønn i offentlig og privat sektor, men vi var ikke klar over hvor stor forskjellen var før vi fikk inn kolleger fra Tåsenhjemmet, sier plasstillitsvalgte Jan Heimoen og Elin Kristiansen. Derfor var de ansatte på Madserudhjemmet mer spent enn folk flest da stemmene ble talt opp etter valget i Oslo. Valgresultatet ville gripe direkte inn i deres arbeidshverdag. Neste år går nemlig kontrakten med Norlandia Care AS mot slutten. Hadde det forrige byrådet sittet ved roret, skulle ny anbudsprosess, med ny usikkerhet for de ansatte, ha startet i disse dager. – Norlandia er trolig en av de bedre private arbeidsgiverne, men anbud skaper usikkerhet. Med et annet valgresultat ville vi snart vært ute på konkurranse i markedet igjen. Hvem ville vunnet anbudsrunden og STORE FORSKJELLER: Jan Heimonen og Elin Kristiansen er plasstillitsvalgte ved Madserud sykehjem, som har vært på anbud i 13 år. De ble overrasket over hvor store lønnsforskjellene var blitt. Foto: Werner Juvik blitt vår neste arbeidsgiver? Attendo, Aleris, Unicare, spør Jan Heimonen. Han og kollegene forteller at fleksibiliteten er stor i et privat selskap – trolig bedre enn i kommunen. – Vi kan enkelt bytte vakter, og vi har stor frihet med ferieplaner. Det er positivt, men det betinger også våkne tillitsvalgte. Fleksibilitet kan medføre at regler pushes, medgir Heimonen. Forventer like lønnsvilkår – Vi er spent på hvordan det vil slå ut på lønningene når kommunen overtar, sier Kristi Klouman og Chander Rekha. Klouman har lang ansiennitet og tilleggsutdanning. Hun ville uansett hatt høyre lønn enn Rekhas, men kollegene konstaterer at forskjellene er større enn de liker. Rekhas grunnlønn ville vært minimum 61.150 kroner høyere pr. år hvis hun hadde jobbet i et kommunalt > Fagbladet 10/2015 < 11 fbaargang2015 fbseksjonSAM