• Renholdere seiret i het valgkamp De borgerlige i Tromsø ville privatisere alt renhold, og flere renholdere ville blitt overflødige. Men velgerne ville det annerledes. Side 28 • – Et langt skritt i feil retning Frisørsalonger trenger ikke lenger å fjerne produkter med de skadeligste kjemikaliene for å bli godkjent som Miljøfyrtårn. Det er å gå i feil retning, mener leder av Frisørenes fagforening. Side 30 • Offentlige tjenester i egen regi FOKUS: Mange europeiske land har dårlige erfaringene med privatisering av renovasjon, vannforsyning, energitilførsel og offentlig transport. Nå tar de tjenestene tilbake, skriver Hanna Kvamsås. Side 36 «Det er veldig bra at Tromsøs befolkning gjennomskuet påstander om at privat er billigere og bedre, for hvorfor skulle det være det?» Side 38 Seksjonsleder Stein Guldbrandsen Samferdsel og teknisk Renovatør – et utsatt yrke De har vært med siden det kommunale Renholdsverket stod for avfallsinnsamlingen i Oslo. Etter år med anbudsrunder, konkluderer Åge Christoffersen (t.h.) at både arbeidsforhold og lønninger er dårligere. Side 32 Foto: Werner Juvik Fagbladet 10/2015 < 27 fbaargang2015 fbseksjonSAM