SAMFERDSEL OG TEKNISK TRENGER FAGARBEIDERE: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Regjeringen vil ha flere yrkesfaglærere Mangelen på yrkesfaglærere gjør at regjeringen legger 20 millioner kroner på bordet i tillegg til en strategi for rekruttering. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen presenterte i slutten av oktober yrkesfaglærerløftet. Uten alvorlige tiltak vil mangelen på yrkesfaglærere være proppen som hindrer at det blir nok fagarbeidere i framtida. Samti dig er yrkes faglærerne en aldrende gruppe. I sju av ti utdannings program er flertallet av yr kesfaglærerne over 50 år. De mest kon krete løftene er to stipend ordninger og utbygging av kapasiteten. I dag er det én stipendordning for lærerne som underviser på yrkesfag, men som ikke har formell lærerkompetanse. Denne skal videreføres. I tillegg skal det innføres et rekrutteringsstipend til fagarbeidere som kan tenke seg å bli yrkesfaglærere. Størrelsen på stipendet er ikke klart, men blir trolig mellom100.000 eller 200.000 kroner avhengig av utdanning. Torgny Hasås, LO-Media Nytt Insta-verktøy Sintef Byggforsk har utarbeidet en ny anvisning som samler krav til rengjørings kvalitet på ett sted. Anvisningen «700.207 Oppfølging av renhold og rengjørings kvalitet» tar for seg løpende oppfølging, metoder for å fastsette og vurdere renhold, kvalitets krav og -kontroll etter NS-Insta 800, instru mentelle måle metoder, krav til renholds leveranser og hva en renholds avtale bør inneholde for å følge NS-Insta 800. OT 28 < Fagbladet 10/2015 Det gikk mer enn ei kule varmt i Tromsø etter at en firedel av renholdet i byen ble vedtatt satt ut på anbud i fjor vinter. I valgkampen var renholderne og det sittende byrådets anbudsiver i fokus. Resultatet ble fullt politisk skifte, reversering av anbudsprosesser og annullering av kontrakten med ISS Facility Services AS, som ble signert den siste dagen Høyre-byråden regjerte. Holdt trykket oppe Leder av Fagforbundet Tromsø, Bjørn Willumsen, er ikke i tvil: – Dette trykket vi fikk på renholderne bidro sterkt til ANBUD AVVERGET: Noen av de 58 renholderne samlet på seminar like etter at de ble vedtatt konkurranseutsatt. Nå er jobbene reddet. Tromsø slo tilbake privatisering av renhold Framtida til 58 renholdere skulle bli valgkampens heteste sak i Tromsø. Det kostet Høyre-byrådet flertallet. ut enhver tjeneste på anbud uten videre saksbehandling. Det siste de gjorde var å sette en firedel av renholdet på anbud. – Hvilke konsekvenser politikken ville gi, ble gjort veldig tydelig for velgerne, sier Willumsen. Hevet kontrakten Første jobb for byrådsleder Kristin Røymo (Ap) ble å forhandle med ISS om å heve den ferske kontrakten. Med en engangskompensasjon på 1,5 millioner kroner, ble de enige i begynnelsen av november. – Løsningen som vi fant sammen med ISS, er bra for dem som har sine jobber i Tromsø kommune, sier Røymo. Tekst og foto: OLA TØMMERÅS valgresultatet og stopp i konkurranseutsettingen. Folk ville rett og slett ikke ha denne politikken. Velgerne ønsker at ansatte i kommunen skal behandles anstendig, kommenterer Willumsen. Verken Fagforbundet, LO eller opposisjonspartiene i Tromsø, lot saken hvile én dag gjennom sommer, høst og valgkamp. – En ekstrem linje Willumsen mener Høyrepolitikerne i Tromsø regjerte etter en ekstrem linje de siste fire åra. – Det første det borgerlige flertallet gjorde, var å gi byråden fullmakt til å sette fbaargang2015 fbseksjonSAM