Alta tar renholdet tilbake i egen regi Renholderne i Alta har overbevist alle politiske partier – fra SV til Frp – om at det er mest fornuftig, både for økonomien og kvaliteten, å drifte i egenregi. Administrasjonen i Alta kommune la nylig fram en rapport som er knusende for enhver anbudsiver i kommunen. Både konkurranseutsatt renhold og renholdet i egenregi er gransket. Konklusjonen er at det kommuna le renholdet i dag er minst like rene at kontraktene etter all sannsynlighet ikke godt på både pris og kvalitet videreføres. Selv Fremskrittspartiets varaordsom renholdet kommunen har fører Ronny Berg kommenterer rapporten slik satt ut til ISS Renhold. Renholoverfor Altaposten: dernes egen effektivisering og – Min første reaksjon er at det er naturlig at innføring av standarden NS kontraktene opphører og at renholdet fram- Insta 800, ligger bak effektiviover skjer i kommunal regi. seringen. – De største sliterne i den kommunale ar- ISS overtok deler av kommubeidsstokken, renholderne, har vunnet en stor nens renhold på to års kontrakt seier. De sikres lønn og pensjon på et fortjent i 2013, med opsjon på to års nivå, sier leder i hovedutvalget for drift, nævidere drift. Det er nå på det ring og miljø, Otto Aas (SV) til Altaposten. OT Ta deg en pause før lunsj Tar du en pause før lunsj, øker konsentrasjonsevnen, og du beholder energien hele arbeidsdagen. Den beste tida på dagen for en pause er på formiddagen før lunsj, viser en studie fra Baylor University i Texas. Forskere studerte 95 ansatte, som i løpet av ei uke fikk i oppgave å dokumentere hva de gjorde i pausene og hvor mye energi og bedre konsentrasjon de hadde etter pausen. Studien viser ifølge det svenske arbeidsmiljømagasinet Prevent at de som tok en pause om formiddagen, fikk mindre vondt i hodet og ryggen og færre problemer med tørre og trøtte øyne. De var mer tilfreds på jobben og trivdes bedre. Derft ser ut til at pauser sent på dagen er minst effektive, sier forskeren Emily Hunter. Hva vi gjør i pausen, ser ut til å ha mindre betydning, ifølge undersøkelsen. VeV Vil ha nøytral landmåling Kan du stole på at en landoppmåler kjøpt og betalt av naboen for å måle grensa, er nøytral? Det er ett av spørsmålene Fagforbundet reiser når regjeringspartiene nå foreslår å privatisere landoppmåling. Fagforbundets leder Mette Nord og landmålerne Håkon Glenne og Ståle Tillerli møtte Energi- og miljøkomiteen på Stortinget i slutten av oktober. De fortalte politikerne om problemene de mener et frislipp av landmåling kan medføre. Samarbeidspartiene Høyre, KrF, Frp og Venstre foreslår Mette Nord og fagfolkene er – Dette kan medføre private nemlig å endre loven for land-uenig i dette. monopol på oppmålingstjenesoppmåling, slik at private kan – Jeg kan ikke se at dette ter, og prisforskjeller innenfor overta oppgaven. skaper annet enn et nytt mar-samme kommune, sier han. ked for å hente penger fra det Fagmannen mener folk flest Skaper nytt marked offentlige. Kommunene utfører har grunn til uro. Forslagsstillerne mener land-i dag tjenesten etter selvkost-– En grense eies som oftest NØYTRAL OPPMÅLING: Landmålere og Fagforbundet advarer mot frislipp av landoppmåling fordi det kan true den objektive og nøytrale oppmålingen kommunene står for i dag. colourbox.com colourbox.com oppmåling vil bli raskere, billigere og bedre om private konkurrerer om å få gjøre jobben. – Konkurranse vil sikre at flere aktører står i kø for å gjøre jobben billigst mulig, mener Helge Andre Njåstad (Frp). Han la fram forslaget på vegne av de fire samarbeidspartiene. prinsippet. Det kan vanskelig bli billigere, sier Mette Nord. Bruker selvkost Håkon Glenne tror kommuner vil kutte ut tjenesten dersom private slippes til, og er redd dagens strenge krav til kvalitet kan trues. av mer enn én part. Så lenge kommunen gjør jobben, vet partene at det kommer en objektiv og nøytral oppmåler. Det er grunn til å stille spørsmål ved om en oppmåler som er fullbetalt av naboen, er like nøytral, mener Glenne. Tekst: OLA TØMMERÅS Fagbladet 10/2015 < 29 fbaargang2015 fbseksjonSAM