FRISØRENES KJEMISKE HVERDAG • Frisører omgås daglig allergi-, astma- og kreftframkallende stoffer. • Halvparten av frisørene oppgir i frisørunder søkelsen 2013 at de har arbeidsrelaterte plager. • 30 prosent slutter i jobben i løpet av de fem første årene. Eksem, allergi og astmaplager er hyppig årsak. ønsker tryggere kjemikaliebruk i salongene, sier hun. – Forskjellen er at nå skal salongene selv vurdere produktene ved innkjøp, og årlig gjenomgå hele produktlageret. For å bli sertifisert, må de dessuten lage en handlingsplan for hvordan de skal fase ut de mest skadelige produktene, sier Lønning. Ingunn Jacobsen er skeptisk til å bytte ut kravet om at de ver- FRISØRENES KJEMISKE HVERDAG • Frisører omgås daglig allergi-, astma- og kreftframkallende stoffer. • Halvparten av frisørene oppgir i frisørunder søkelsen 2013 at de har arbeidsrelaterte plager. • 30 prosent slutter i jobben i løpet av de fem første årene. Eksem, allergi og astmaplager er hyppig årsak. ønsker tryggere kjemikaliebruk i salongene, sier hun. – Forskjellen er at nå skal salongene selv vurdere produktene ved innkjøp, og årlig gjenomgå hele produktlageret. For å bli sertifisert, må de dessuten lage en handlingsplan for hvordan de skal fase ut de mest skadelige produktene, sier Lønning. Ingunn Jacobsen er skeptisk til å bytte ut kravet om at de ver- GRØNN FRISØR –uenig om middelet Debatten raser blant frisørene etter at Stiftelsen Miljøfyrtårn endret kravene for å bli sertifisert som Miljøfyrtårn. – Et langt skritt i feil retning, mener Frisørenes fagforening. som Fagforbundets Grønn frisør- Foto: Nina Berggren Monsen prosjekt har etablert. Lista er utar beidet etter studier i Danmark og Norge. Nå har Stiftelsen Miljøfyrtårn en dret kravene. Det er fortsatt et mål at salongene får ut de farligste pro duktene, men det er ikke lenger et krav at de skal være fjernet for at salongen skal bli sertifisert. Frisørenes fagforening er imot DÅRLIGERE ORDNING: Leder av Frisørenes fag forening,Ingunn Jacobsen. colourbox.com Tekst: OLA TØMMERÅS F F agforbundet og Frisørenes fagforening har jobbet i en årrekke med å få de mest helse- og miljøskadelige kjemikaliene vekk fra frisørenes arbeidshverdag. Det er hovedmålet i prosjektet Grønn frisør. Fra skal til bør For å bli godkjent som Grønn frisør, må salongene være sertifisert som Miljøfyrtårn. For å bli sertifisert, har det vært et krav at de mest skadelige produktene ikke skal finnes i salongen, basert på forbudtlista over kjemikalier frisør, der et viktig krav er nettopp sertifisering som Miljøfyrtårn. – Kravene for å bli sertifisert er nå så svekket at jeg anser det ikke lenger som noe fyrtårn for frisørene, sier Jacobsen. – Vi har felles mål Konstituert leder av stiftelsen Miljøfyrtårn, Hege Lønning, avviser at stiftelsen går baklengs i arbeidet med å bedre frisørenes kjemiske hverdag. – Stiftelsen, arbeidstakerne og arbeidsgiverne har akkurat de samme målene. Alle endringen, mens Stiftelsen Miljøfyrtårn mener de kan nå ut til flere salonger. – Stiftelsen Miljøfyrtårn går et langt skritt i feil retning, mener leder av Frisørenes fagforening, Ingunn R. Jacobsen. Fagforbundet reviderer nå godkjenningsordningen Grønn 30 < Fagbladet 10/2015 ste produktene skal være ute før salongen sertifiseres, med egenvurdering og handlings- plan. – Gode forsetter er bra å ha, men det alene holder ikke, sier hun. fbaargang2015 fbseksjonSAM