Med rutinerte hender manøvrerer Åge Christoffersen papirdunken til komprimeringsluka. Han har tømt avfall i Oslo siden 1986. Nå er det snart over. Et annet selskap vant siste anbudsrunde. – En gangvar detteen kremjobb< avfallsinnsamling i hovedstaden blitt ekspedert av diverse renovasjonsselskaper etter anbudskonkurranse. I en fersk rapport fra kunnskapssenteret DeFacto slås det fast at anbudsiveren ikke bare har endret arbeidsvilkårene for Christoffersen og hans kollegaer. Det har også blitt vesentlig dyrere for Oslos innbyggere. I dag betaler Oslo-folk 80 prosent mer enn bergensere for å få ekspedert avfallet sitt. Tekst: OLA TØMMERÅS Foto: WERNER JUVIK Åge Christoffersen syns det er trist at renovatør-yrket er det på vei til å gå tapt. – Dette har vært et stolt yrke, konstaterer han. Christoffersen har vært med på hele anbudshistoria i Oslo, fra han begynte i Renholdsverket i 1986, til han var i den siste pulja av kommunale renovatører som ble virksomhetsoverdratt til et privat selskap i 2003. Siden har all 32 < Fagbladet 10/2015 fbaargang2015 fbseksjonSAM