Gikk til sak for å stoppe tildeling Norsk Gjenvinning forsøkte å stoppe tildelingen av Oslo-avfallet til Veireno, men Renovasjonsetaten hadde ikke tid til å vente på rettsavgjørelsen. 16. september, et par dager etter valget, ble tildeling av all avfallsinnsamling i Oslo kunngjort i den offentlige innkjøpsbasen Doffin. Da hadde lagmannsretten ennå ikke behandlet Norsk Gjenvinnings begjæring om midlertidig forføyning av tildelingen. Norsk Gjenvinning ønsket rettens medhold i å holde tilbake tildelingen inntil tariffspørsmålene var avgjort. Veireno bruker en tariff som gir dem mulighet til å lønne de ansatte langt lavere enn andre renovasjonsselskaper. Norsk Gjenvinning mener denne tariffen ikke gjelder innenfor renovasjon, og bruken av tariffen gir Veireno mulighet til å lønne de ansatte langt lavere enn andre renovasjonsselskaper. Norsk Gjenvinning ba om midlertidig forføyning på tildelingen av anbudet, inntil tariffspørsmålet ble avgjort. De tapte i tingretten og anket til lagmannsretten, men dit kom aldri saken. Tariffspørsmålet er per dato ikke avgjort. Veireno er en nykommer i avfallsbransjensom vinner anbud ved å by langt underetablerte selskaper. Dette var budene i Oslo: Veireno: 419 millioner kr. Norsk Gjenvinning: 502 millioner kr. RenoNorden: 548 millioner kr. Transportsentralen: 758 millioner kr. Så lavtbødVeireno DYSTER FRAMTID: Åge Christoffersen er blant de siste renovatører som kjenner til gamle dager, da renovatør var et stolt yrke. Fagbladet 10/2015 < 33 fbaargang2015 fbseksjonSAM