Det overrasker ikke Christoffersen og kollega Morten Vestfold – ikke uten støy. De følger en omstridt Pretorius. Vi treffer dem i Pilestredet grytidlig en fredag tariff, der renovatørene i Vestfold ble tilbudt en lønn morgen, i god tid før rushet. På den tida da folka som får på om lag 35 kroner timen mindre enn den de had hjulene i byen til å gå rundt, jobber på høygir – før resten av oss blokkerer veier og atkomster mens vi er på vei til jobb. – Å sette tjenesten ut på anbud er gambling på høyt plan med ansatte, lønn og vilkår, der det like gjerne kan bli tap som gevinst for kommunen, fastslår Christoffersen. Flykter fra Veireno Etter å ha vært gjennom flere anbudsrunder er Christoffersen i dag ansatt i Norsk Gjenvinning (tidl. Veolia). Det varer ikke lenge. I år vant nemlig det relativt lille selskapet Veireno i Ytre Enebakk de fire renovasjonskontraktene som dekker hele hovedstaden. Tilbudet deres var henholdsvis 83 millioner og 129 mil- Oslo og renovasjon • Oslo begynte å sette avfallsinnsamling ut på anbud i 1992. • I 2003 begravde de den kommunale etaten Renholdsverket helt. Da ble siste rest av renovasjonen anbudsutsatt. • RenoNorden og Norsk Gjenvinning (tidigere Veolia) har i dag kontraktene på avfallsrenovasjon i Oslo. • Selskapet Veireno i Ytre Enebakk vant anbudet tidligere i år, og overtar renova sjonen i hele Oslo i oktober neste år. de. De fleste takket nei. Martin Bjune var en av dem. – Kun ni av 48 renovatører fra Reno- Norden i Tønsberg valgte å fortsette i jobben. Jeg var i utgangspunktet positiv til nytt selksap, men da jeg så planene, skjønte jeg at det ikke ville bli levelig. De reduserer fra 48 til 33 ansatte og slår sammen ruter. Det er ikke mulig å gjøre jobben i et normalt tempo innenfor arbeidstida, sier Bjune. Etter hva Fagbladet får opplyst fra renovatører i Veireno, så sluttet om lag halvparten i løpet av de første fem ukene i Tønsberg. – Dette er vanligvis gode jobber, men tempoet i Vestfold er sjukt hardt, sier lioner kroner lavere enn tilbudet fra Norsk Gjenvinning en polsk renovatør. Han var blant mange som sa og RenoNorden, som står for tjenesten i dag. opp etter noen få uker, men tør ikke stå fram med Veireno har nylig overtatt anbudet for ti kommuner i navn nå. 34 < Fagbladet 10/2015 fbaargang2015 fbseksjonSAM