Innleid arbeidskraft overtar 6. oktober neste år overtar Veireno all avfallsinnsamling i Oslo. Verken Christoffersen eller Pretorius regner med at de fortsetter hos ny arbeidsgiver. Pretorius er fjerde generasjon renovatør i familien. Hans oldefar, bestefar og far jobbet med renovasjon. Det ser ut til at han blir den siste. Renovasjonsjobbene i selskapene som vinner anbud, besettes i dag for det meste av innleid arbeidskraft fra Øst-Europa. –Vi er mer effektive – De andre selskapene har ikke gjort jobben sin. Vi driver mer effektivt, ferdig med det, og derfor vinner vi anbudene. Det svarte administrerende direktør Jonny Enger i Veireno da Fagbladet spurte hvordan selskapet kan være så mye billigere enn andre renovasjonsselskaper. På ett år har Veireno vunnet kontrakter til nær trekvart milliard kroner i Vestfold og Oslo. Det er en solid økning for en bedrift som i fjor hadde en omsetning på 55 millioner kroner. – Jeg går ikke ut og forteller om driftsmodellene våre, men vi har Rapport om renovasjon • DeFacto gjennomgikk gebyrutviklingen de ti siste årene i Norges 20 største kommuner. • I kommuner med anbudsutsatt renovasjon har gebyrene økt gjennomsnittlig med hele 51,4 prosent mot 39,8 prosent i kommuner med renovasjon i kommunal regi. • Innbyggere i kommuner med privatisert renovasjon betaler i snitt 10,6 prosent mer for tjenesten enn innbyggerne i kommuner der renovasjonen er i egenregi. • 12 av landets største kommuner har avfallsrenovasjon på anbud, åtte i egenregi. – Dette var kremjobber, jobber der ansatte ble det meste av livet, sier tillitsvalgt for renovasjonsarbeiderne i Oslo, Jan-Olav Helmo. – Folk trivdes og ble til tross for store belastninger. Og når de ble for slitne til å dra søppelspann, fantes det retrettstillinger i kommunen. Alt dette er borte nå, sier han. Arbeidsforhold dumpet Christoffersen husker godt sin første dag med ny kommersiell arbeidsgiver etter anbudsrunden i 2003. – Vi var vant til å ha alt på stell i det kommunale Renholdsverket: pauserom, dusjer og garderober. Det nye selskapet holdt til på andre siden av veien oppe på Haraldrud. Der ble vi møtt av et bøttekott som dusj. Det var aldri i bruk. Det var så skittent at jeg tror ikke noen ville brukt den dusjen uten verneutstyr, ler han. I dag er det veldig variabelt hva selskapene som får kontrakt kan tilby sine ansatte. – Norsk Gjenvinning er blant de bedre å jobbe for, men nå går kontrakten ut. Neste år er det ikke lenger noen framtid, sier Christoffersen. metoder for høyere og bedre utnyttelse av bilene, er Engers forklaring på at de skal gjøre jobben flere titalls millioner kroner billigere enn konkurrentene. Om lønnsnivået i selskapet sier Enger: – Jeg registrerer at andre er uenig i hvilke tariffer vi bruker, men jeg mener dette tilhører tariffnemnda. Er man ikke enig, så tas det inn for nemnda – ikke mediene, sier Enger. Enger understreker at selskapet har 30 års bakgrunn i transportnæringen. Fagbladet 10/2015 < 35 fbaargang2015 fbseksjonSAM