SEKSJONSLEDER Flere får godkjent lærekontraktene colourbox.com Vant kampen om renhold i Tromsø Det er godt å få bekreftet at det nytter å kjempe. Det så mørkt ut for de 58 renholderne i Tromsø kommune som var vedtatt privatisert. Det aller siste det borgerlige byrådet i kommunen gjorde før de måtte forlate kontorene, var å skrive under en avtale med ISS Facility service om at de skulle overta en firedel av renholdet i Tromsø. Det gjorde de til tross for at kommunens befolkning hadde sagt tydelig nei til Høyre-politikken som hadde vært drevet de siste fire årene. Gjennom stemmesedlene sa folk nei takk til fortsatt rasering av velferden og nei til rasering av kommunale arbeidsplasser. Likevel valgte altså Høyre-byrådet, etter at de hadde tapt makta og egentlig skulle ryddet pultene sine, å skrive under på en kontrakt de visste det ikke var flertall for. Heldigvis stod det «Det er veldig bra at Tromsøs nye byrådet ved løftene befolkning gjennomskuet de hadde gitt, og gikk påstander om at privat er billigere umiddelbart i forhand og bedre, for hvorfor skulle det linger med ISS om å heve kontrakten. Det har de lykkes med, og de 58 renholderne beholder jobbene sine i Tromsø kommune. Bra! Som tillitsvalgt i Fagforbundet gleder jeg meg selvsagt over at jobbene er sikret, og at vi, sammen med det nye flertallet, har sørget for at lønn, pensjon og andre sosiale goder er ivaretatt for dem det gjelder. Men jeg gleder meg nesten like mye over at fornuften seiret. Det er veldig bra at Tromsøs befolkning gjennomskuet påstander om at privat er billigere og bedre, for hvorfor skulle det være det? Renholdet blir ikke bedre av at dem som utfører jobbene får lavere lønn, og det blir ikke flere, men færre renholdere når ISS, eller for den saks skyld hvilket som helst annet kommersielt selskap, har tatt ut sin profitt fra et allerede lavt anbud. Det som holdt på å skje, var at en del av Tromsø kommunes skatteinntekter skulle kanaliseres inn i private lommer, framfor anstendige lønns- og arbeidsvilkår. Det skjedde heldigvis ikke. STEIN GULDBRANDSEN Lærlinger inngår en lærekontrakt med lærebedriften eller opplæringskontoret når lære- forholdet begynner. Kontrakten må godkjennes av fylkeskommunen. Av totalt 26.000 søkere til læreplass, hadde 15.000 fått godkjent lærekontrakt 1. oktober. Det er 600 flere enn på samme tid i fjor. Antall søkere har også økt de siste årene. Økningen har vært størst i service og samferdsel, mens design og håndverk og medier og kommunikasjon har hatt nedgang. Teknikk og industriell pro- Sammen om å gi unge en sjanse En ny kampanje ber arbeidsgivere om å gi jobb til 24.300 unge med nedsatt arbeidsevne. Oppfordringen kommer fra Norges åtte største arbeidslivsorganisasjoner. Unge som går lenge arbeids- ledig, er spesielt utsatt for å falle helt utenfor arbeidslivet. 24.300 unge under 30 år med nedsatt arbeidsevne står klare til å jobbe, men de trenger hjelp til å komme i gang. Det er disse kampanjen vil få ut i jobb. LO, NHO, KS, YS, Spekter, Unio, Akademikerne og Virke står bak kampanjen som støttes av Nav og Arbeids- og sosialdepartementet. OT Vil du utvikle det faglige tilbudet? Nå har du mulighet til å bli med i en av faggruppene til Seksjon samferdsel og teknisk. Seksjonen oppfordrer medlemmer som vil bidra som rådgivere innenfor faget sitt til å melde interesse for å bli med i en av seksjonens faggrupper. Faggruppene fungerer som rådgivende organ for Fagforbundet, og deres viktigste oppgaver er å gi seksjonsstyret råd i ulike yrkesfaglige spørsmål og å utvikle faglige tilbud. Faggruppene møtes tre–fire ganger i året. Det gis ingen godtgjørelse, men reise, opphold og eventuelt tap av arbeidsfortjeneste dekkes. Følgende supplering trengs: • Renhold og vaskeri har behov for et nytt medlem med bakgrunn fra vaskeri. • Eiendom, bygg og anlegg trenger to nye medlemmer. • Samfunnsplanlegging, bygg- og arealforvaltning har behov for et nytt medlem. • Faggruppe renovasjon mangler et medlem med bakgrunn fra gjenvinning. • I byggdriftergruppa er det behov for et medlem med fagbrev i byggdrifterfaget og et medlem med bakgrunn fra sykehus. SG duk sjon er det mest populære utdanningsprogrammet, etterfulgt av helse- og oppvekstfag, bygg- og anleggsteknikk og elektrofag. Det er stor forskjell mellom fylkene i andel godkjente lærekontrakter. I Oslo har 75 prosent av søkerne godkjent kontrakt, mot 40 prosent i Østfold. VeV 38 < Fagbladet 10/2015 fbaargang2015 fbseksjonSAM