TEMA:RENOVASJON UNDER PRESS rober. Det nye selskapet holdt til på andre siden av veien oppe på Haraldrud. Der ble vi møtt av et bøttekott som dusj. Det var aldri i bruk. Det var så skittent at jeg tror ikke noen ville brukt den dusjen uten verneutstyr, ler han. Etter flere anbudsrunder jobber han i dag i Norsk Gjenvinning. Det varer ikke lenge. I oktober må han og kollegaene godta vilkårene i Veireno. Det tviler han på at blir aktuelt. – Dette var en gang et kremyrke, et stolt yrke. Nå er det på vei til å gå tapt, mener Christoffersen. Tillitsvalgt i renovasjonsetaten i Oslo, Jan-Olav Helmo, har vært med like lenge som Åge Christoffersen, siden den gangen det var det kommunale Renholdsverket som sto for tjenesten. – Før hadde vi svære kull med 30–40 mann hver gang det skulle feires jubileum. Det var innbyggere av Oslo som sto for tjenesten. I dag er det skyhøy turnover med innleid mannskap. En helt annen verden, sier han. Veireno • Selskap i VT-gruppen, som eies av Jonny Enger med base i Ytre Enebakk. • Etablert i 2014, etter oppkjøp av Mathisen renovasjon på Hadeland. • I mars 2105 vant selskapet anbudet for Sandefjord, Tønsberg og åtte omkringliggende kommuner i Vestfold. • I september 2015 vant selskapet landets største anbud for offentlig renovasjon: hele Oslo. • Selskapet bød 129 millioner kroner lavere enn RenoNorden og 89 millioner kroner lavere enn Norsk Gjenvinning som utfører tjenesten i hovedstaden i dag. • Tilbyr renovatørene som vil fortsette i jobben 156 kroner timen, som er minstelønn i en omstridt tariff. EN ANNEN VERDEN: – Før hadde vi 30 til 40 mann på jubileumsmarkering. Det var en helt annen verden, sier tillitsvalgt i renovasjonsetaten i Oslo, Jan-Olav Helmo. – VI HAR EN JOBB Å GJØRE For Fagforbundet er kampen mot sosial dumping like viktig i alle sektorer. Leder av Seksjon samferdsel og tek nisk, Stein Guldbrandsen, mener fag bevegelsen har en jobb å gjøre både innad og utad for å få satt fokus på flere sektorer i kampen mot sosial dumping. – Vi har fått mange gode gjennom slag mot å sette omsorg på anbud. Et sterkt fokus på velferdsprofitørene har gitt resultater. Det er veldig bra, men det holder ikke dersom vi skal stoppe sosial dumping. Det er like viktig å sik re et anstendig arbeidsliv i yrker som renhold, renovasjon og tekniske yrker, mener Guldbrandsen. Han poengterer at samfunnet er like avhengig av disse yrkene som av om sorgsyrker. – Dette er en sektor som skal løse store miljø- og klimautfordringer, og som må kunne omstille seg i framtida. Da er ikke løsningen å la konkurranse regler være overordnet all annen poli tikk, mener Guldbrandsen. – Det er ikke stort mer enn lønn re novasjonsselskapene kan konkurrere om, påpeker Ole Einar Adamsrød, for bundssekretær i Norsk transportarbei derforbund (NTF), som organiserer re novasjonsarbeidere i privat virksomhet. – Så lenge kommunene ikke forlan ger virksomhetsoverdragelse når an budet går ut på nytt, så vinner selska pene som kun tilbyr minstelønn til de ansatte, sier han. 14 < Fagbladet 1/2016 fbaargang2016 fbseksjonHEL