348.939var medlemmer i Fagforbundet 1. januar. Det er 6017 flere enn påsamme tid i fjor. 348.939var medlemmer i Fagforbundet 1. januar. Det er 6017 flere enn påsamme tid i fjor. Venter på dom om økt stilling Endringer i arbeidsmiljøloven åpnet nye muligheter for deltidsansatte i 2014. Ifølge den nye paragraf 14-4 a kan deltidsansatte som de siste 12 måneder jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid, ha rett til stilling tilsvarende det de faktisk har arbeidet i denne perioden. Foreløpig er ingen av sakene som er anket til tvisteløsningsnemnda avgjort. Per 17. desember 2015 har nemnda 230 saker til behandling. Foto: Per Flakstad Illustrasjonsfoto: colourbox STORT ANSVAR: Hovedkasserer Elin Veimo forvalter 760 millioner kroner i egenkapital på vegne av Fagforbundets medlemmer. Fagforbundet er størst, men ikke rikest Mens Skolenes landsforbund (SL) halverte egenkapitalen sin i fjor, har NNN over 750 millioner kroner i egenkapital. Det er store økonomiske forskjeller mellom LO-forbundene. Totalt har LO og forbundene nesten ti milliarder kroner i egenkapital. Fire milliarder kroner disponerer LO sentralt. LO-Aktuelt har gått gjennom 2014-regnskapene i alle LO-forbundene. Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) har en egenkapital på over 26.000 kroner per medlem, mens SL har 410 kroner per medlem. – KS har skylda, mener forbundsleder Anne Finborud i Skolenes landsforbund. Etter at lærerne fikk KS som forhandlingsmotpart i 2004, er det bare ett hovedoppgjør vi ikke har streiket, sier hun. Fagforbundet størst LOs største forbund er Fagforbundet med nesten 350.000 medlemmer. Men i egenkapital er ikke Fagforbundet størst. De har bare litt mer kapital enn det NNN har – 760 millioner kroner. Det betyr 2195 kroner per medlem. Det er ikke uproblematisk å sammenligne forbundenes økonomi. Flere av forbundene opererer med to sett regnskap, et regnskap for kjernevirksomheten og konsernregnskapet hvor de også tar med den delen av driften som er mer forretningspreget. LO-Aktuelt har valgt bare å se på forbundsregnskapet. De gamle er rikest – For meg ser det ut til at det er de gamle forbundene som er rikest, at rikdommen følger forbundets alder, sier Fafo-forsker Kristine Nergaard. – Forbundenes egenkapital består i stor grad av to ting, kampfondet og eiendommer. De som har kjøpt seg hus i gode tider, sitter nå på en betydelig egenkapital. – Hvis driftsresultatet er negativt flere år på rad, betyr det at en lever over evne. Derfor gir det ikke et helt riktig bilde bare å se på resultatet for ett år, sier hun. Tekst: TORGNY HASÅS Én av to overtar brukt grav Om lag halvparten av alle som dør i Norge, tar over en gjenbrukt grav. Ifølge regelverket er en grav gratis de første 20 årene, og deretter kan den graves opp hvis ikke familien ønsker å betale for å beholde graven. Etter 60 år kan gravfestet ikke fornyes uten spesielt samtykke. Fagbladet 1/2016 < 7 fbaargang2016 fbseksjonKIR