YRKESFAGOPPLÆRING:YRKESFAGOPPLÆRING: –Faglærte er de beste lærerne Hodene stikkes tettere sammen for å finne de gode formuleringene og svarene på dagens oppgaver. Her sitter framtidas yrkesfaglærere og diskuterer, de som skal lære ungdom å bli stolt av faget sitt. Tekst og foto: PER FLAKSTAD N N oen av studentene er allerede lærere, blant annet Ronny Bernhard Johansen. Han underviser i teknisk industriell produksjon ved Verdal videregående skole. Men for å få lov til å fortsette, krever skolen at han har pedagogisk utdanning, og den får han gjennom den treårige yrkesfaglærerutdanningen ved NTNU i Trondheim. Siv Anita Eriksen underviser i helsefag på Bodø videregående skole. Også hun trenger en pedagogisk utdanning for å få fast jobb. – Vi trives i skolen og er stolt av fagene våre. Vi vil gjerne vise dem fram til elevene og hjelpe dem til å gjøre de riktige yrkesvalgene, sier de. Gode forbilder – For oss i Fagforbundet er det viktig å la erfarne fagpersoner møte dem som skal lære faget. Dette gir en bedre og riktigere undervisning enn om for eksempel sykepleiere skal undervise dem som ønsker å utdanne seg til helsefagarbeidere og helsesekretærer, eller at barnehagelærere skal undervise dem som vil bli barne- og ungdomsarbeidere og jobbe med ungdom, sier ungdomstillitsvalgt Sonia Kvam i Fagforbundet Sør-Trøndelag. Barne- og ungdomsarbeideren er selv student ved yrkesfaglærerutdanningen ved NTNU. Hun understreker at dette ikke er ment som kritikk mot sykepleiere og barnehagelærere, men en påpekning av at det er dem som selv har et fagbrev, og vet hvordan faget er bygget opp, som også er best egnet til å undervise andre i det. – I tillegg vil gode yrkesfaglærere med fagbakgrunn være gode forbilder for elevene, mener hun. Fullt ut kvalifisert – Vi kan ikke styre ansettelsespolitikken til de videregående skolene, men vi har argumentert for kompetansen til yrkesfaglærerne med fagbrev overfor fylkeskommunen her i Sør-Trøndelag, sier koordinator for yrkesfaglærerutdanningen ved NTNU, Jarle Landro, og fagleder og førstelektor Klara Rokkones. Etter et møte med fylkeskommunen i 2011, gikk det ut et brev til alle rektorer ved videregående skoler i fylket om at yrkesfaglærerstudiet gjør studentene fullt ut kvalifisert til å undervise i yrkesfagene, og at utlysningstekstene til undervisningsstillinger ved skolene ikke skal formuleres slik at de ekskluderer denne utdanningen. < FAGLEDER: Klara Rokkones har samlet hele kullet til kafédiskusjoner om sentrale pedagogiske problemstillinger. 32 < Fagbladet 1/2016 fbaargang2016 fbseksjonKIR