Fagforbundet og nordområdene Fagforbundets overordnede mål i nordområdepolitikken er å løfte fram den sosiale dimensjonen i arktisk politikk – og arbeide for at folk og samfunn i nordområdene og det øvrige Arktis sikres velferd og bærekraft. Under megakonferansen Arctic Circle i Reykjavik i oktober, arrangerte Fagforbundet og Universitetet i Nordland (UiN) et eget seminar med søkelys på kommunens rolle ved store industrietableringer. Ti prosent av befolkningen i de tre nordligste fylkene er Fagforbundets medlemmer, og over 80 prosent av Fagforbundets medlemmer igjen, er kvinner. Mange av disse jobber i kommunal sektor. Fagforbundet sender ukentlig ut nyhetsbrev for nordområdene. Lurer du på noe? Ta kontakt med spesialrådgiver bente.aasjord@fagforbundet. no NORGE SVERIGE FINLAND LAPPLAND Fagforbundet og nordområdene Fagforbundets overordnede mål i nordområdepolitikken er å løfte fram den sosiale dimensjonen i arktisk politikk – og arbeide for at folk og samfunn i nordområdene og det øvrige Arktis sikres velferd og bærekraft. Under megakonferansen Arctic Circle i Reykjavik i oktober, arrangerte Fagforbundet og Universitetet i Nordland (UiN) et eget seminar med søkelys på kommunens rolle ved store industrietableringer. Ti prosent av befolkningen i de tre nordligste fylkene er Fagforbundets medlemmer, og over 80 prosent av Fagforbundets medlemmer igjen, er kvinner. Mange av disse jobber i kommunal sektor. Fagforbundet sender ukentlig ut nyhetsbrev for nordområdene. Lurer du på noe? Ta kontakt med spesialrådgiver bente.aasjord@fagforbundet. no NORGE SVERIGE FINLAND LAPPLAND gruvan leva! De fikk kun til svar at regjeringen avventet – Vi er nødt til å ta fra elementære tjenester som for situasjonen, og at det ble vanskelig å hjelpe ettersom det eksempel skole. Folk har en generell forståelse for det, var et privat selskap som hadde gått konkurs. men når de får høre at det er akkurat deres svømmehall – Vi gikk inn i en slags kollektiv depresjon. Mange som blir nedlagt, er det likevel tøft, forteller hun. tapte sparepengene sine, både enkeltpersoner og lokale foretak. Noen hadde satset mer enn de burde, og ble bitre Lys i tunnelen for tapet, sier Kumpula-Kostet. Noen små lyspunkter er det, ett år etter smellet. Som for Som lokalpolitiker må hun nå være med på å kutte 18 eksempel at en leilighet som ble lagt ut for salg nylig, millioner i et totalbudsjett på rundt 400 millioner kroner. hadde 25 interessenter. Eller at overraskende mange har < Fagbladet 1/2016 < 51 fbaargang2016 fbseksjonKON