es du i jobben, men mangler f kompetanse? Sjekk våre kveldskurs eller videokurs innen voksenopplæring. Hos oss finner du en studiehverdag som fint kan kombineres med fulltidsjobb. Finn riktig kurs på aof.noeller send SMS “aof” til 2012 Hva skjer med vår frihet, likhet og fellesskapets midler i en mer amerikanisert samfunnsmodell? Manifest Årskonfe ranse 2016 handler om løsningene vi trenger nå for å forme framtidas Norge. MANIFEST 2016 FRAMTIDAS NORGE DELTAKERAVGIFT (inkl. lunsj): 1200 kr Ordinær 1100 kr Manifest abonnenter 1000 kr Påmelding før 15. januar 650 kr Manifestvenner 400 kr Studenter/læringer/pensjonister Se www.manifesttankesmie.no for mer info, program og påmelding, eller send en e-post til konferanse@manifest.no 1. MARS PÅ SENTRUM SCENE I OSLO Papir på det du kan? Trives du i jobben, men mangler formell kompetanse? Sjekk våre kveldskurs eller videokurs innen voksenopplæring. Hos oss finner du en studiehverdag som fint kan kombineres med fulltidsjobb. es du i jobben, men mangler f kompetanse? Sjekk våre kveldskurs eller videokurs innen voksenopplæring. Hos oss finner du en studiehverdag som fint kan kombineres med fulltidsjobb. Finn riktig kurs på aof.noeller send SMS “aof” til 2012 Hva skjer med vår frihet, likhet og fellesskapets midler i en mer amerikanisert samfunnsmodell? Manifest Årskonfe ranse 2016 handler om løsningene vi trenger nå for å forme framtidas Norge. MANIFEST 2016 FRAMTIDAS NORGE DELTAKERAVGIFT (inkl. lunsj): 1200 kr Ordinær 1100 kr Manifest abonnenter 1000 kr Påmelding før 15. januar 650 kr Manifestvenner 400 kr Studenter/læringer/pensjonister Se www.manifesttankesmie.no for mer info, program og påmelding, eller send en e-post til konferanse@manifest.no 1. MARS PÅ SENTRUM SCENE I OSLO Papir på det du kan? Trives du i jobben, men mangler formell kompetanse? Sjekk våre kveldskurs eller videokurs innen voksenopplæring. Hos oss finner du en studiehverdag som fint kan kombineres med fulltidsjobb. ANNONSE Kort vei til advokatbistand i privatlivet Advokatrmaet Legalis bistår LO-medlemmer som har havnet i en konikt, og hjelper også til med å forebygge problemer. Et eksempel på forebyggende arbeid er at ere burde skrive samboerkontrakt. Et samlivsbrudd er ille nok i seg selv, med sterke følelser. Det å ha det økonomiske aspektet nedtegnet i en samboerkontrakt gjør at samlivsbruddet blir enklere for begge parter. • Gratis samtale om din sak. Advokat Torstein Bae i Advokatrmaet Legalis hjelper deg gjerne. – Mange har juridiske behov i privatlivet. Det er disse sakene vi håndterer, sier advokat Torstein Bae. Som medlem får du gratis innledende samtale om din sak med en advokat hos Advokatrmaet Legalis. Ønsker du å gå videre med saken, får du en fordelaktig medlemspris på det videre arbeidet for advokaten. • Konflikt og rådgivning. Det er to typer bistand Advokatrmaet Legalis gir medlemmene. Det ene er å forebygge problemer gjennom rådgivning og kontrakter. Det andre er hjelp i konikter, det være seg uenighet knyttet til kjøp eller salg av bolig, bil eller andre dyre gjenstander, men også samlivsbrudd, nabokrangler eller problemer knyttet til arveoppgjør – for å nevne noe. – Ofte vil konikten dreie seg om betydelige beløp, så det er viktig å sørge for at alt går riktig for seg etter lovens regler, sier Bae. Har du en arbeidskonikt, kontakter du forbundet direkte. • Ring heller en gang for mye. Mange kvier seg for å kontakte en advokat, og tror de må være i en skikkelig knipe før det kan være aktuelt. – Det er bedre å ta en telefon for mye enn en for lite. Hvis du har en sak hvor det er riktig å bruke advokat, vil profesjonell bistand vise seg å være en god investering, forklarer han. • Bistår over hele landet. Selv om Advokatrmaet Legalis har sitt kontor i Oslo, bistår advokatene medlemmer over hele landet. Ofte holder det med telefon og e-post, men Bae forteller at de selvfølgelig også reiser ut ved behov, hvor enn det måtte være i landet. Du som er medlem får øyeblikkelig hjelp av advokatene hos Legalis. Advokatrmaet Legalis har spesialister innen svært mange rettsområder, med høy kompetanse og lang erfaring. Ring 815 32 600 tast 6 så 2 Les mer om medlemsfordelen på lofavør.no 26 < Fagbladet 1/2016 fbaargang2016 fbseksjonSAM