DEBATT fast stilling. De ti årene som vikar føler jeg er bortkastede år av mitt liv. Som pensjonist har jeg ingenting igjen for de årene, kun dårlig helse. Til slutt en oppfordring til dagens unge: Gi dere aldri på rettighetene deres! Pensjonist MINORITETSBAKGRUNN Arbeidet må intensiveres Ifølge en Fafo-undersøkelse har vi for få tillitsvalgte med innvandrerbakgrunn, og «fagbevegelsen er i stor grad blendahvit». Det er klart at mennesker som er «synlige innvandrere» pga. hudfargen eller «annerledes » utseende eller klesstil, opplever en helt annen form for diskriminering enn svenske arbeidsinnvandrere, som for det meste er «hvite» og har visse felles kulturtrekk. Men hudfarge alene kan ikke brukes til å definere innvandrere eller minoriteter og vellykket eller mislykket integreringsarbeid i fagbevegelsen. Og det kan også være direkte misvisende. Den såkalte innvandrerbefolkningen i Norge består av 800.000 mennesker. Dette er ingen homogen gruppe. De kommer fra over 220 ulike land med forskjellige kulturer, språk, trosretninger – og hudfarger. Mange, inkludert undertegnede, tilhører den innvandrergruppen som forskere og andre stempler som «blendahvit», og dermed blir både vi og den jobben vi som innvandrere gjør i fagbevegelsen, usynliggjort. Etter 22 år som tillitsvalgt blir jeg rimelig lei av å høre talere som ser ut over en møtesal og erklærer at det er beklagelig at det ikke er noen innvandrere til stede. Fagbevegelsens integreringsstrategier og -arbeid må rettes mot alle minoriteter – også de polske eller litauiske arbeidsinnvandrerne, for det meste «blendahvite», som ofte er ofre for sosial dumping og som ligger like langt ned på klassesamfunnets rangstige som arbeidsledig somalisk ungdom som blir diskriminert på grunn av hudfarge eller andre fordommer. Både «blendahvite» og «svarte» innvandrere er nok bedre representert blant tillitsvalgte på lokalplanet nå enn for 20 år siden, men begge gruppene er fortsatt fraværende i LOs ledelse – fra fylkesnivået til nasjonal ledelse, og blant forbundenes representanter i forbundsstyrer, landsstyrer, og MANGFOLD: Det er lokal planet i fagbevegelsen som må sørge for at minoriteter får erfaring til å påta seg verv. Foto: Per Flakstad En utstrakt hånd Rekk ut en givende varm hånd, mennesker i aller største nød. Støtt opp om hjelpende bånd, gi et bidrag til det daglige brød. Alt som monner, en liten slant, tenk så mange hjerter man gleder. Hjerterom så stort ømt og varmt, nøden er stor så mange steder. Rikdom og velferd mange preger, altfor mange ingen ting har. Gi fra hjertet og nøden leger, tomme hender på bakken bar. Flukten fra sult og nød så stor, en fremtid så uviss mange møter. Barn så små uten både far og mor, en utstrakt hånd sulten bøter. Steinar Fagervik, Inderøy SOLIDARITET delegater til landsmøter. I Fagforbundet har vi opp rettet et eget utvalg for mangfold og inkludering på nasjonalt plan, og et landsomfattende nettverk for tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn. Tanken bak er at de tillitsvalgte kan utveksle erfaringer og være en støtte for hverandre og samtidig styrke egen organisasjon. Nettverket i Finnmark var samlet til møte i begynnelsen av oktober, og det var en god blanding av plasstillitsvalgte, hovedtillitsvalgte, styremedlemmer i fagforeninger og yrkesseksjonene våre. De hadde sin etniske opprinnelse fra mange land, men alle hadde det til felles at de bor og jobber i Finnmark og har tillitsverv for Fagforbundet. Det er nemlig på lokalplan at arbeidet må intensiveres dersom vi vil ha en bredere representasjon på LO-kongressen eller i forbundsstyrene. Fagforeningene og klubbene må sørge for at minoriteter får nødvendig erfaring til å kunne ta på seg mer sentrale verv i egen organisasjon. På landsmøtet i 2013 vedtok vi at våre valgkomiteer skal tilstrebe å rekruttere flere minoriteter til styreverv på alle nivåer. Valgkomiteene i alle ledd i organisasjonen må ta den nye paragrafen på alvor. Vår felles utfordring er å skape en fagbevegelse der absolutt alle føler seg hjemme. Eddie Whyte MIDTØSTEN Hva er Fagforbundets oppgaver? For en tid tilbake var det ganske mange ulike innlegg om Israel-/Palestinakonfl ikten. Etter en stund satte redaksjonen punktum for debatten om Midtøsten. Min overraskelse var derfor stor da den dukket opp igjen i Fagbladet nr. 8. Fagforbundet i Telemark mener vi bør bryte all handelskontakt med Israel i solidaritet med palestinerne. I innlegget fra Kjell Ove Kleivenes kommer en annen mening frem. Hvorfor 54 < Fagbladet 1/2016 fbaargang2016 fbseksjonSAM