FORNØYD: Kokkelærling Julianne Vatne og lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget Linn Anett Furøy setter pris på å få lærlingplass i hjemkommunen. – Fagforbundet Kåfjord har vært en sterk pådriver for å få dette til, og vi er glad for at både politikerne og administrasjonsledelsen har vært positive og gjort det mulig, sier Larsen. Fornøyde ungdommer Også lærlingene er positive. Julianne Vatne og Linn Anett Furøy er to av lærlingene som har fått plass i Kåfjord, og de er fornøyd med å kunne ha sine lærlingplasser i hjemkommunen. Julianne som skal bli institusjonskokk, har vært på kjøkkenet ved Birtavarre sykehjem i ett år, mens Linn Anett har vært halvannet år ved Manndalen skole. Selv om de ikke har bestemt seg for å bli værende i kommunen etter endt læretid, så utelukker de ikke at de vil fortsette som ansatt i kommunen. Fagbladet 2/2016 < 5 fbaargang2016 fbseksjonKIR