TEMA: FLYKTNINGER Språk er nøkkelen til jobb og integrering Hver onsdag er Evjes ferskeste innbyggere samlet på språkkafé for å trene på norsken. Når ordfører Ropstad stikker innom, er spørsmålene mange. Det viktigste spørsmålet kommer først: – Er vi trygge her på Evje? Kaffebordet er pyntet med blomster og norske flagg. Rundt bordet sitter 13 mennesker fra fire forskjellige land; Filippinene, Kongo, Eritrea og Afghanistan. Alle er nye i Evje, et par er gift med nordmenn, men de fleste er nylig bosatt etter å ha tilbrakt lang tid i asylmottak. Nå er de i gang med introduksjonsprogrammet, der samfunnsfag og språk er viktig. Ukjent og skremmende I dag er ordfører Bjørn Ropstad på besøk, og ordet er fritt. Først ute er Joseph, kvoteflyktning fra Kongo. Han spør om det alle lurer på – kan de føle seg trygge i sine nye hjem? I likhet med bygdefolket har de fått beskjed om at det kommer mer enn 200 asylsøkere til det desentraliserte mottaket. – Nå er det mye terror i verden. Vet dere hvem de er, de flyktningene som skal komme? spør Joseph. – Jeg skjønner godt at du spør. Det er viktig å være trygg. Vi har tett kontakt med dem som driver mottaket og håper at det kommer flest familier. Men vi vet ikke ennå, svarer Ropstad. – Men hva skal de gjøre fra morgen til kveld? Skal de spille fotball med oss, eller må de ha egne lag? Det er viktig at de får noe å gjøre, det er veldig viktig, understreker Joseph. Behov for guider og venner Ordføreren forklarer at flyktningene får lov til gjøre hva de vil. Alle i kommunen må bidra til å skape aktivitet og få dem til å føle seg velkomne. – Dere vet mye om å være ny i et land. Dere kan være guider, hjelpe folk, bli venn med dem, sier Berit Ståhl, avdelingsleder for velferd og integrering i Evje og Hornnes. De unge mennene rundt bordet er veltrente. De har allerede arrangert volleyballturnering med noen av de nye fra mottaket og kan fortelle at det ble satt stor pris på av nykommerne. Nå lurer de på hvordan de kan bli hørt av dem som bestemmer. Er det mulig å få en representant i kommunen de kan henvende seg til? Så enkelt som mulig forklarer ordføreren hvordan kommunestyret fungerer og hva de har makt til å bestemme. OPPLÆRING: Språkkafeen er populært for flyktninger som skal lære seg norsk. Denne dagen er ordfører Bjørn Ropstad invitert, og de har mye å snakke om. Enklere på små steder Det er ikke mange kvinner her i dag. Josephs kone er hjemme, og han får beskjed om å sørge for at hun kommer neste gang. – Det er veldig viktig, både for henne og barna deres, at hun lærer norsk, sier hun. Ekteparet Fiori Haylu og Shishai Andemichael er her begge to. De har to barn på skolen og ett i barnehagen. – Overgangen var litt vanskelig. Det var midt på vinteren og ikke så lett å skjønne hva slags klær ungene trengte. Men du lærer etter hvert, så nå går alt mye bedre. Alle her på Evje har vært veldig hyggelige og hjulpet oss, sier Fiori. – Det er veldig bra at barna går på skole. Da blir både de og vi kjent med andre og får venner. Vi er glad vi er på et lite sted, ting er litt enklere da, sier Shishai. Gjennom introduksjonsprogrammet har han fått en praksisplass som gjør at han får trent på norsken gjennom jobben. – Det er fint å få arbeidstrening, og jeg gleder meg til jeg kan få en ordentlig jobb, sier han. 14 < Fagbladet 2/2016 fbaargang2016 fbseksjonKIR