sjikane I Norge» ble det tydelig for meg at temaet er underkommunisert her på berget. Det finnes nemlig ikke noen oversikt i 2015 som definerer et gjennomsnittlig erstatningsnivå ved seksuell trakassering. Verken advokater, domstol eller likestillingsombud vet svaret. Temaet har inntil nylig vært lite belyst i medier og tidsskrifter. Arbeidsrettsadvokat Harald Pedersen bekrefter at det ikke finnes noen oversikt over praksis ved seksuell trakassering i Norge, og han sier det er svært vanskelig å vurdere erstatningssaker rundt krenkelser i arbeidslivet. Han undrer på om vi rett og slett ikke har nok juridiske muskler, og at nettopp dette kan være årsaken til at så mange ikke orker å stå opp mot trakasseringen. For å få et godt arbeidsmiljø, er det grunnleggende å skape bevissthet om at seksuell trakassering faktisk er forbudt og kan betraktes som mobbing. Terskelen for å si fra må bli lavere, og kollegaer og ikke minst tillitsvalgte kan være gode støttespillere. Foto: colourbox.com FORBUDT VED LOV • Av 80 innmeldte saker til Likestillings- og diskrimineringsombudet fra 2007 til 2015, endte kun seks saker i domstolen. • Bare én sak om seksuell trakassering (ikke overgrep) endte med oppreisningserstatning. Summen var på 80.000 kroner. • Seksuell trakassering er forbudt ved lov og nedfelt i likestillingslovens paragraf 8. Fagbladet 2/2016 < 37 fbaargang2016 fbseksjonKIR