PiRion– kulturavis for barnehagarog skularnr. 1 - 2016 Foto: Harry Johansen/Sametinget Distribuert med Fagbladet PiRion– kulturavis for barnehagarog skularnr. 1 - 2016 Foto: Harry Johansen/Sametinget Distribuert med Fagbladet FEIRAR DEN SAMISKE KULTUREN Mange barnehagar feirar den samiske kulturen i februar. Det er det gode grunnar til. fbaargang2016 fbseksjonKIR