AKTUELT Pensjonskrangel før Sier farvel til Aleris tarriffoppgjøret Handel og Kontor vil ha et samord- Bergen kommune overtar drifts- net tariffoppgjør, der LO møter ar- SNART KOMMUNALT: Fra 1. april blir hjelpepleier Bjørg Hopland og hennes kollegaer ved Odinsvei bosenter kommunalt ansatt. går ut allerede 31. mars. Dermed ble det for knapp tid til å forhandle med ideelle organisasjoner. Minst ett av de nye sykehjemmene som Bergen kommune planlegger å bygge, er det meningen at en ideell aktør skal drive. Tekst: YNGVIL MORTENSEN «En dag er det ikke mer å selge – det er bare de kongelige, demokratiet og domstolene igjen.» LO-rådgiver Wegard Harsvik «Da jeg forsto hvor vanlig privilegiene var på venstresida, følte jeg meg lurt.» Sandra Lillebø, skribent ansvaret for byens to kommersi beidsgiverne i samlet flokk for å få Foto: Ingvild Festervoll Melien elle sykehjem. Byråden vil sikre på plass bedre og tariffestede pen- at de ansattes lønns- og pensjons sjonsordninger. Fellesforbundet har derimot gått inn vilkår her blir like som for ansatte for forbundsvise forhandlinger, og ved kommunalt drevne sykehjem. har allerede vedtatt hvilke pensjons- Fra 1. april overtar kommunen Odinsvei bosenter krav de vil stille om de får forhandle og Søreide sykehjem fra Aleris. Dermed er igjen alle sykehjemmene i Bergen enten drevet av kommunen eller av ideelle aktører som ikke har mål om å tjene penger på driften. Fagforbundet gleder seg –Det er gledelig! Det viser at politikerne følger opp det de sto for og programfestet før valget, sier Fagforbundets leder Mette Nord. Ved kommunevalget sist høst overtok Arbeiderpartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti styringen i Bergen. I byrådets politiske plattform står det at sykehjem som er drevet av kommersielle aktører skal drives av kommunen eller private ideelle aktører når kontraktene utløper. – Byrådet ønsker ikke at penger som er satt av til gode velferdstilbud for innbyggerne, skal overføres til kommersielle selskaper. Vi ønsker at pen- gene i eldreomsorgen skal brukes på økt kvalitet på de aktuelle sykehjemmene eller ved at eventuelle overskudd styrker sykehjemsdriften i Bergen kommune, sier byråd for helse og omsorg i Bergen, Rebekka Ljosland (KrF). Vil ha flere ideelle i eldreomsorgen På sikt ønsker byrådet å vurdere økt bruk av private ideelle aktører i helse- og omsorgstjenestene. Dette var ikke aktuelt for Odinsvei bosenter og Søreide sykehjem fordi avtalene med Aleris Arbeidsretten på egen hånd. – Modellen om at hver enkelt skal opprette sin egen pensjonskonto er ikke veien å gå for fellesskapet, sier HK-leder Trine Lise Sundnes. Økt barnefattigdom Antall barn som lever under fattigdomsgrensa i Norge har på ett år økt fra 84.000 til 92.000 barn. Det er en økning på ni prosent. Innvandrerbarn utgjør mer enn halvparten av disse barna, ifølge Statistisk sentralbyrå. colourbox.com feirer 100 år I år feirer Arbeidsretten 100 år. Den ble etablert for å dømme i tvister mellom partene i arbeidslivet, for eksempel når de er uenige om forståelsen av en tariffavtale. 8 < Fagbladet 2/2016 fbaargang2016 fbseksjonSAM