• På 2000-tallet har stadig flere 110-sentraler (brann) slått seg sammen. Erfaringene med større sentraler har vært gode. • I 2010 kom landets første samlokaliserte sentral med både brann, ambulanse og politi på ett sted i Drammen. • Samlokalisering med politiet er en del av regjeringens nærpolitireform. Antall politidistrikter reduseres fra 18 til 12. • Innen 2018 skal alle distrikter være endret. POLITIREFORMEN OG 110-SENTRALER • På 2000-tallet har stadig flere 110-sentraler (brann) slått seg sammen. Erfaringene med større sentraler har vært gode. • I 2010 kom landets første samlokaliserte sentral med både brann, ambulanse og politi på ett sted i Drammen. • Samlokalisering med politiet er en del av regjeringens nærpolitireform. Antall politidistrikter reduseres fra 18 til 12. • Innen 2018 skal alle distrikter være endret. POLITIREFORMEN OG 110-SENTRALER 12 SENTRALER Fagbladet 2/2016 < 33 fbaargang2016 fbseksjonSAM