«DETTE ER IKKE FAGLIG FUNDAMENTERT. DET ER POLITIKK.» Plasstillitsvalgt Jan Petter Bonde ved Vestviken 110 – Dette setter oss ti år tilbake i tid. Fem års utvikling med samhandling mellom alle de tre nødetatene blir vraket, kommenterer han. Kunne vært referansesentral To store skyvedører skiller tre operatørsaler på toppen av politihuset i Drammen, der politi, brann og ambulanse sitter i hver sin sal. Ved hver skyvedør står et lite møtebord. Det brukes hyppig. – Vi kan bare dra opp skyvedøra og ha kommunikasjon direkte med AMK på den ene siden og med politi på den andre siden, sier Espen Thomassen. – Det er noe helt annet å kunne kommunisere direkte og kjenne operatørene fra de andre sentralene. Her treffes vi i kantina, på tekjøkkenet og i korridorene, sier han. Etter gjennomgang av statistikk for utrykningstider før og etter samlokalisering, er det fastslått at responstida har sunket. Politiet har anslått den til 90 sekunder i gjennomsnitt for hver utrykning. – Det ville vært hensiktsmessig å beholde den eneste samlokaliserte alarmsentralen i landet når alle andre skal samlokaliseres. Vi har allerede vært brukt som referansesentral for mange, kommenterer de to. Tre sentraler på halve Norge Både i Vestviken og hos kollegaene på andre siden av Oslofjorden, i Alarmsentral Brann Øst i Moss, pekes det på at back up-løsningene må gjennomgås. Sentralen i Moss skal få nytt hovedsete i Ski, som vil bli hovedsete for det nye Politidistrikt Øst, som er en sammenslåing av Østfold, Follo og Romerike politidistrikter. Distriktet vil strekke seg fra Svinesund til Hamar. De to sentralene er i dag back up for hverandre. Til sammen vil de betjene mer enn 1,4 millioner innbyggere. Nabosentralen, Oslo 110, blir slått sammen med Asker og Bærum, og vil ha et befolkningsgrunnlag på nesten 900.000 innbyggere. De tre sentralene skal med andre ord betjene nær halvparten av landets befolkning. – Hvis en sentral ut faller ut, kan det bli en stor jobb å overta for nabosentralen. Back up-løsningene vil bli mer kompliserte, påpekes det både i Drammen og Moss. I Moss ble 14 lokale alarmsentraler slått sammen til én stor og moderne i 2004. Erfaringene er gode. Nå skal de flyttes sammen med politiet i Ski og betjene hele Akershus unntatt Asker og Bærum kommuner. – Faglig har det ingen betydning hvor sentralen er, men det er klart at det vil ta tid å bli kjent i de nye områdene, kommenterer operatør og plasstillitsvalgt Jan Eilertsen. DE NYE HOVEDSETENE Her er de nye hovedsetene for politidistriktene, slik Politidirektoratet ønsket det. Brann 110 skal lokaliseres på samme sted. INNLANDET: Hamar ØST: Ski OSLO: Oslo SØR-ØST: Tønsberg AGDER: Kristiansand SØR-VEST: Stavanger VEST: Bergen MØRE OG ROMSDAL: Ålesund TRØNDELAG: Trondheim NORDLAND: Bodø TROMS: Tromsø FINNMARK: Kirkenes 34 < Fagbladet 2/2016 fbaargang2016 fbseksjonSAM