GODT HUMØR: Helsefagarbeiderne Nimco Daauud og Monika Jansson sier til Erica Timberg at de er mer fornøyd med kortere arbeidsdager. GODT HUMØR: Helsefagarbeiderne Nimco Daauud og Monika Jansson sier til Erica Timberg at de er mer fornøyd med kortere arbeidsdager. STOR INTERESSE: Enhetsleder Ann-Charlotte Dahlbom Larsson måtte til slutt si nei til aviser og tv-kanaler som ville besøke Svartedalen äldreboende. – Når vi skal se på effektene av sekstimersdag, må det totale antall arbeidstimer på Svartedalen være likt som på sykehjemmet vi skal sammenligne med. Derfor må vi ansette flere når alle skal jobbe mindre. Å ansette flere uten å gjøre arbeidsdagen kortere, kunne også vært interessant, men det er et annet prosjekt, sier Lorentzon. Fra 2007 til 2009 ble det gjort et forsøkt med sekstimersdag for de ansatte i hjemmebaserte tjenester i Bergen. Et av målene var å undersøke sammenhengen mellom arbeidstid og sykefravær. Da forsøket ble avsluttet etter to år, var konklusjonen fra konsulentfirmaet Rambøll Management AS at de ansatte har vært fornøyde og opplevd å få et bedre arbeidsmiljø. Deltidsprosenten blant hjemmehjelperne gikk ned fra 62 til 40 prosent, men det ble ikke gjort funn der det kunne påvises at kortere arbeidstid hadde redusert sykefraværet så mye at det forsvarte de ekstra kostnadene. Fra 1996 til 98 ble det gjort et forsøk i Oslo kommune. Der ble sykefraværet ikke redusert. Ansatte trivdes bedre og var mindre slitne, og brukerne var fornøyd. I Sverige har de hatt totalt ti forsøk i kommunal sektor: fem i Stockholm kommune, to i Gøteborg og ett forsøk i hver av kommunene Kiruna, Malmö og Umeå. I tillegg har de hatt ett statlig forsøk. • De første offisielle tallene sammenligner tall fra perioden februar–juli 2014 og perioden februar–juli 2015. • Vikarbruken var 12,9 prosent i første halvår i 2014. Første halvår i 2015 var vikarbruken gått ned til 8,8 prosent. Samtidig økte vikarbruken fra 12,2 prosent til 13,4 prosent i byen for øvrig i samme periode. • Sykefraværet gikk ned fra 6,4 prosent til 5,3 prosent fra første halvår i 2014 til første halvår i 2015. I byen for øvrig gikk sykefraværet opp fra 10,2 prosent til 11,8 prosent i samme periode. EFFEKTENE VED SVARTEDALENS ÄLDREBOENDE Vil dokumentere effektene Det var det sosialistiske Vänsterpartiet (V) i Gøteborg som fikk gjennomslag for å forsøke seks timers arbeidsdag. – Vi ville se hvilke fordeler kortere arbeidsdag kan ha for arbeidsmiljøet og situasjonen til ansatte i kvinnedominerte yrker. Det er også gjort forsøk tidligere, men effektene av kortere arbeidsdag er ikke godt dokumentert. Det ville vi gjøre noe med, sier Daniel Bernmar (V), kommunalråd for eldreomsorg i Gøteborg. Et Toyota-verksted i byen har hatt sekstimers arbeidsdag de siste 12 årene, og har på den måten økt produktiviteten. Bernmar mener politikerne må argumentere annerledes for kortere arbeidstid i helsesektoren. – I helsesektoren kan du ikke snakke om økt produktivitet. Vårt mål er snarere å skape et bedre arbeidsmiljø, heve kvaliteten på eldreomsorgen og få flere i arbeid, sier han. Innføres ikke i hele Gøteborg Nettopp argumentet om å få flere folk i arbeid, er viktig når Bernmar skal forsvare satsingen. Prosjektet på Svartedalens äldreboende koster kommunen åtte millioner < Fagbladet 3/2016 < 13 fbaargang2016 fbseksjonKIR