TEMA:SEKSTIMERSDAGEN Timer per uke: 1930: 48 1959: 45 1968: 42,5 1976: 40 1987: 37,5 2016: 37,5 ARBEIDSTID I NORGETimer per år: 1930: 2368 1959: 2130 1968: 1955 1976: 1840 1987: 1717,5 2001: 1687,5 Serbia: 2245 Hellas: 2042 USA: 1789 Storbritannia: 1677 Finland: 1645 Sveits: 1568 Sverige: 1609 Danmark: 1436 Norge: 1427 Tyskland: 1371 Gj.snitt antall arbeidstimer per arbeider i noen land: ... OG EUROPA I perioder av dagen, gjerne før kveldsvakta kom, kunne jeg være den eneste fast ansatte på avdelingen. Det er mange oppgaver vikarene ikke kan gjøre, så det var veldig stressende, forteller hun. Kollegaene Nimco Daauud og Monika Jansson mener det aller meste er bra med å jobbe kortere dager. – Alle er fornøyd med at vi jobber seks timer. Det eneste negative er at vi nå jobber annenhver helg i stedet for hver tredje, sier Jansson. Daauud er glad hun har tid til å gjøre en bra jobb. – Nå kan jeg sette meg ned og snakke med de eldre og gi dem den tida de trenger, sier hun. Økt livskvalitet Sykehjemmet fikk 14 nye helsefagarbeidere da prosjektet startet i fjor. De er ansatt i prosjektstillinger ut 2016, og skal sørge for at det totale timeantallet ikke går ned selv om alle jobber færre timer enn tidligere. Jenny Attila byttet ut bilen og jobben i hjemmetjenesten med kortere dager på sykehjemmet. – Jeg har tid og overskudd til å gjøre en god jobb, samtidig som jeg orker å være en bedre mamma når jeg kommer hjem, sier småbarnsmoren. Hun merker også at trivselen og humøret blant de ansatte er bedre. – Nå har vi til og med tid til å lage barn, ser det ut til, sier Attila, og får kollegene på pauserommet til å bryte ut i unison latter. Men litt alvor er det i utsagnet. «Jeg har tid og over- skudd til å gjøre en god jobb, samti- dig som jeg orker å være en bedre mamma.» – Det er vel ti ansatte som er gravide nå. Vi merker jo at livskvaliteten har gått opp, sier Attila. Mindre fravær, bedre trivsel At helsefagarbeiderne på Svartedalen er friskere og gladere enn før prosjektet startet, ser også forsker Bengt Lorentzon, som følger forsøket tett. Han vil være forsiktig med å trekke noen konklusjoner, men så langt har sykefraværet og vikarbruken gått ned, det jobbes mindre overtid og de ansatte er mer på jobb. Samtlige helsefagarbeidere på Svartedalen äldreboende har svart på et spørreskjema, før forsøket og flere ganger underveis. – Før prosjektet startet, svarte de fleste at de hadde dårlig tid og følte stress. Etter seks måneder var svaret at de stortrivdes på jobb. Ansatte føler seg piggere og trives bedre, sier Lorentzon. For å se hvilken effekt forkortet arbeidstid har, blir utviklingen på Svartedalen sammenlignet med et annet sykehjem – hvor de ansatte fortsatt jobber åttetimersdag. – Kritikere mener det blir feil å sammenligne Svartedalen med et sykehjem som ikke har fått tilført 14 nye stillinger, fordi pengene kunne vært brukt til å bedre kvaliteten på en annen måte. Hva sier du til det? 12 < Fagbladet 3/2016 fbaargang2016 fbseksjonKON