Ikke bare redder de arkivansatte bevaringsverdige opplysninger. De redder også seg selv. Det er helseskadelig å oppholde seg i rom fulle av mugginfiserte dokumenter. Tekst: VEGARD VELLE Foto: ERIK M. SUNDT I I nterkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark (IKA Kongsberg) er det første i landet med et avansert anlegg for sanering av mugg på dokumenter. Her reddes historisk informasjon fra den visse død. – Det er først i nyere tid at vi har blitt oppmerksomme på helseskadene ved mugg i arkivet. Vi kjenner til folk som har fått astma eller som har blitt akutt syke, forteller Vibeke Hammerhaug, ansvarlig for muggsaneringen. Om det er mugg i arkivet, kan muggsporer herfra spres via ventilasjonsanlegget til resten av huset de befinner seg i. Det var i 2014, da IKA Kongsberg flyttet inn i nye lokaler, at de fikk 150 kvadratmeter med på kjøpet som kun skulle brukes til muggsanering. Dermed har arkivet muligheten til å redde arkiver som ellers kunne gått tapt, ikke minst fordi muggsporene herfra ville infisert andre, «friske» dokumenter. I kø for å bli sanert Det første rommet vi kommer inn i, er det store og luftige ordningsrommet. Her står arkivarene bak hver sine pulter. De sorterer og katalogiserer papir bunker fra romslige flytteesker. Eskene leveres på paller fra alle eierkommunene som tar i bruk arkivet. En svak eim av mugg møter oss når vi går inn i forrommet for muggskadde papirer. Vi fortsetter gjennom en sluse og kommer til venterommet, hvor de infiserte dokumentene og protokollene blir opp bevart og ligger i kø for å bli sanert. Rommet er ryddig og sterilt. De stengte skottene mellom rom- FRYSELAGRING: Hvis dokumenter som er angrepet av muggsopp oppbevares i en fryser, kjøper arkivarene seg tid. Alternativet er at dokumentet blir umulig å redde. mene skal hindre at soppsporer sprer seg til friske dokumenter. Regelmessig måles luftkvaliteten. – Jeg fikk sjokk Vibeke Hammerhaug glemmer ikke den dagen arkivet fikk levert pallevis med dokumenter i sorte søppelsekker. Dess lengre de gravde ned i søppelsekkene, dess våtere var papirene – som viste seg å være klientmapper fra et sosialkontor. Da sosialkontoret skulle rives, oppdaget en vaktmester at det sto gjenglemte og mugginfiserte arkiver fra sosialkontoret i en bod. Heldigvis skjønte kommunen verdien av disse arkivene og tok kontakt med IKA Kongsberg for å høre hva de skulle gjøre. < 32 < Fagbladet 3/2016 fbaargang2016 fbseksjonKON