som ønsker å være med. Det skaper både frustrasjon og sinne i befolkningen, heter det i De Facto-rapporten. Hovedvernombud Harald Sehm har stor forståelse for frustrasjonen. – Oppdelingen av busstrafikken i fire selskaper – Nettbuss, Trønderbilene, Tide og Boreal – gjør det umulig å lage en god kjøreplan. Det er frustrerende å være sjåfør og måtte kjøre forbi busstopp med ventende passasjerer, sier Sehm. ULEMPER: – Oppstykkingen i ulike buss selskaper gjør det vanskeligere å få full stilling, mener hovedverneombud Harald Sehm i Nettbuss. En kostbar tabbe Solem er ydmyk overfor denne kritikken. – Vi delte regionbussanbudet i rute- og skolekjøring. Dette er en kostbar tabbe. Det betyr blant annet at sjåfører på skolebussene ikke kan kjøre ruteturer mens ungene er på skolen. Det gir en dårlig utnyttelse av både sjåfører og busser, sier Solem. – De fleste er enig om at vi gjorde en dyrekjøpt feil vi må leve med til 2021 når kontraktene går ut. Oppdelingen av rute- og skolekjøringen har også bidratt til økt tomkjøring, forteller Solem. Solem forsvarer derimot at bussruter i distriktene er nedlagt, men ser også uheldige sider. – Vi kjører mer utenfor byene enn før. Men enkelte steder er busstilbudet blitt dårligere. Det skyldes at skolebussene ikke plukker med seg passasjerer og at ruter er lagt ned. Enkelte steder kjørte vi tidligere med tomme busser dag etter dag. Det var en forferdelig bruk av offentlige ressurser, sier fylkesdirektøren for samferdsel. Sterk vekst i kollektivtrafikken – Kollektivtrafikken har de siste årene hatt suksess nesten over hele Norge, ifølge Carl Ivar Delingsrud, rådgiver i Fagforbundet. Det skyldes blant annet den sterke urbaniseringen. Det er ingen grunn til å stikke under stol at det har gått svært bra med bussen i Trondheim, mener han. – Verre har det vært for sjåførene. De er lei av å få nye arbeidsgivere hele tida, og det er en direkte følge av alle anbudene. Fagbladet 3/2016 < 35 fbaargang2016 fbseksjonSAM