SEKSJONSLEDER Å lede smartere for renholdere Spillet i kulissene Noen har snakket sammen, het det i gamle dager. Det betydde nesten alltid at noen hadde tatt en avgjørelse i kulissene som ikke kunne endres. Fortsatt er det heldigvis slik at både vi og andre snakker sammen, men ikke helt på samme måte. Ofte handler det om å påvirke en eller annen prosess, slik at resultatet blir best mulig for medlemmene. Det er ikke tilfeldig når et dårlig forslag til nye regler legges bort, et nytt lærefag etableres eller et politisk vedtak endres. Hver eneste dag jobber ulike organisasjonsledd i forbundet, både på lokalt og nasjonalt nivå, med slike saker. Vi deltar i en rekke ulike arbeidsgrupper, råd og komiteer. Vi møter sentrale myndigheter og bruker vårt brede politiske kontaktnett for å påvirke prosesser og utfallet av dem. Alt i alt et omfattende arbeid som ofte ikke er synlig for det enkelte medlem. Men, det hadde vært Ofte har Fagforbundet vært synlig om vi ikke hadde på banen når et politisk gjort det. Ofte har vedtak stoppes eller reverseres. Fagforbundet vært på banen når et politisk vedtak stoppes eller reverseres, slik vi så i høst da det nyvalgte byrådet i Tromsø stoppet privatisering av en firedel av renholdet. Personlig tror jeg heller ikke byggdrifterfaget hadde sett dagens lys uten oss. Dette er to av mange eksempler på prosesser hvor vi har hatt en hånd på rattet. Vi er sjelden alene om slike prosesser, men LO Favørs slagord «Fordelen med å være mange er mange» gjelder, og vi blir ofte lyttet til. Noen ganger får jeg lyst til å rope: «Sånn er det ikke!» Når noen beskylder oss for å sitte med hendene i fanget og bare la ting skje. Men det er ikke er så rart at noen kan få det inntrykket. Hvordan skal medlemmene ute vite hva som er gjort i høringer og komiteer, hvor mange brev og utredninger som er gjennomført for å få fram et resultat? Men, nå vet dere i alle fall at det er uhyre sjelden vi sitter med hendene i fanget når ett eller annet skjer som berører våre medlemmers interesser. STEIN GULDBRANDSEN 21. og 22. september inviterer Fagforbundet renholdsledere til Langesund. Kurset er rettet mot renholdsledere, renholdere som ønsker å bli leder, husøkonomer, vaktmestere/ byggdriftere, driftsledere og andre med ansvar for renhold. God renholdsledelse betyr å jobbe og lede smartere. I framtida vil nytt og bedre utstyr og bedre produkter modernisere renholdet, men det menneskelige aspektet er – og vil alltid være – det viktigste i god ledelse. Dette er et kurs med masse humor, faglig oppdatering, erfaringsutveksling, motivasjon og en kursholder som brenner for renhold og de som jobber med det. Temaene på kurset blir ledelse, meg selv som ressurs, mennesketyper, konflikthåndtering, danne team, framtidas renhold, materialer, metoder og utstyr, renholdsøkonomi, byggforvaltning, personalkostnader kontra utstyr og drift, HMS, kjemi og ergonomi. OT Klima, vann og avløp 7. og 8. april skal Fagforbundet arrangere en konferanse i samarbeid med NTNU der temaet er Klimatilpasning – vann, avløp og vannproblematikk. Konferansen vil bli av holdt i Trondheim. Det vil bli foredrag om klima endringer, rasfare, vedlike-bortledningssystemer. Trondholdsetterslep og rapport om heim og utfordringene i finansiering av dette, over-Trondheim vil bli brukt som vannsproblematikk og case på konferansen. OT Gjelda doblet seg Siden finanskriseåret 2008 har norske kommuners samlede gjeld doblet seg. I samme periode har den kortsiktige gjelda blitt 15 ganger høyere, uten at det vises i kommuneregnskapene. VV Vil ha fridagen tilbake Helt fram til 2010 hadde de ansatte i Tønsberg kommune fri på sankthansdagen. Nå går fagforeningene i kommunen rettens vei for å få fridagen tilbake. – Dette er gammel hevd, sier leder Hilde Sørdalen i Fagforbundet Tønsberg. VV Trepartssamarbeid i ny kommune Øksnes kommune vil forsøke lokalt trepartssamarbeid. Fagforbundets hovedtillitsvalgte, ordføreren og personalsjefen er i gang med planleggingen. De tre partene er enige om hvilke områder de skal samarbeide om: sykefravær og omdømmearbeid. VV Foto: Ola Tømmerås 38 < Fagbladet 3/2016 fbaargang2016 fbseksjonSAM