Kontakt Oss! tips@fagforbundet.no Fagbladet, postboks 7003 St.Olavs plass, 0130 Oslo Heder på Løten Jubilantene i Fagforbundet Løten avd. 202 ble invitert til merkeutdeling på årsmøtet på Kilde Gjestegiveri i januar. Fra venstre: Olav Syverstuen som har 25 års medlemskap i Fagforbundet, Synnøve Beck som har vært LO-medlem i 40 år, fagforeningsleder Beate Smestad Andersen og 25-årsjubilant Marit Nerheim. Tekst: Helene Skeibrok På årsmøtet til Fagforbundet Halden og Are- mark var det utdeling av merker til trofaste medlemmer og «gullmedaljer» til dyktige tillitsvalgte. Hege Gulbransen, Mette Brattberg, Sissel Steinsvik og Olaug Helgestad fikk merke for 25 års medlemskap i Fagforbundet av Kirsti Brække Myrli. 40-årsjubilantene Anne Grethe Kristiansen, Lill Hansen, Rolf I. Andersen og Torhun H Næss fikk LO-merker av Ulf Torben Redi. De hovedtillitsvalgte Bente Helle Quanfouh, Bente Magnussen, Otto Gøperød, Kirsti Brække Myrli og Sidsel Skaug fikk gull for lagseieren i masseoppsigelsessaken i 2014–2015, der foreningen vant fram ved at kommunen inngikk forlik som innebar at ingen av våre 62 oppsagte medlemmer mistet jobben eller gikk ned i stillingsprosent. Tekst: Carl Anders Wingren Haldensere ble hedret Merkedryss i Telemark Fagforbundet Bø og Sauherad avd. 255 hadde invitert sine jubilanter til årsmøtet. Der fikk de merker og diplomer for 25 års medlemskap i forbundet og 40 års medlemskap i LO. 40-ÅRSJUBILANTER: Ingebjørg Bjerke, Ingeborg Dalen, Gerd Knutslid, Olav P. Nykås, Marie Plassen, Gro Tjønnås, Gunnar A. Innleggen, Svein Lerum, Gunhild Rønningen, Margit Helberg, og Signe Hesthag. 25-ÅRSJUBILANTER: Gro Brekke Amundsen, Ingrid Vågen Bakken, Jorunn Berge, Marie Berge, Bjørg M.S. Furuvald, Inger Haugerud, Sissel Karin Haukvik, Gunnhild Hedenstad, Grethe Hegna, Sissel Berg Hovd, Gunnhild Østerli Hørte, Rita Lia, Edit Nesset, Laila Opsalhagen, Gunnar Reinsborg, Britt Sersland, Olaug Sisjord, Marie Snøås, Mette Stangeby, Ruth Staurheim, Anne Marie Tjønntveit, Wenche Thorsen, Anne Kari Tveiten og Mette Valen. Tekst: Ola Vea Gustavsen 25-års jubilanter i Sør-Fron Under årsmøtet for Fagforbundet 685 Sør-Fron fikk følgende utdelt nål og diplom for 25 års medlemskap. Fra venstre: Hilde Aspen, Anne Kristin Haugsjordet, Kirsten Nyhus, Arne Nyhus, Wenche Stakston, foreningsleder Sven Erik Sperstad og Torill Paulsen fra Fagforbundet Oppland. Tekst: Tone Berntsen Jubileum i Klepp Fagforbundet Klepp delte ut jubileumsnåler på sitt årsmøte i slutten av januar. Fra venstre: 40-årsjubilant Gunvor Erga, leder Benedicte Møller, og 25-årsjubilantene Rannveig Tjelta Bredesen, Marianne Toril Thu, Mildrid Espeland, Jofrid Berland og Solveig Veiby. Foto: Ellen Marie Skretting Fagbladet 3/2016 < 59 fbaargang2016 fbseksjonSAM