NYBERG ANSVARLIG REDAKTØR Kirsti Knudsen kirsti.knudsen@fagbladet.no Telefon 908 95 206 REDAKSJONSSJEF Åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagbladet.no Telefon 905 49 278 NETTREDAKTØR Knut Andreas Nygaard knut.nygaard@fagbladet.no Telefon 911 58 222 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagbladet.no Telefon 906 92 750 Per Flakstad per.flakstad@fagbladet.no Telefon 907 78 397 Kathrine Geard kathrine.geard@fagbladet.no Telefon 906 17 786 Simen Aker Grimsrud simen.grimsrud@fagbladet.no Telefon 926 89 168 Sidsel Hjelme sidsel.hjelme@fagbladet.no Telefon 951 09 839 Ingeborg Vigerust Rangul ingeborg.rangul@fagbladet.no Telefon 977 87 474 Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagbladet.no Telefon 991 54 314 Ola Tømmerås ola.tommeras@fagbladet.no Telefon 909 20 302 Vegard Velle vegard.velle@fagbladet.no Telefon 932 56 832 TYPOGRAFER Vidar Eriksen vidar.eriksen@fagbladet.no Telefon 476 83 258 Knut Erik Hermansen knut.hermansen@fagbladet.no Telefon 476 83 122 ANNONSER Salgsfabrikken v/Frode Frantzen Telefon 907 39 687 Materiell sendes: materiell@salgsfabrikken.no MILJØMERKET 241Trykksak652 TRYKKERIKONTAKT Aktietrykkeriet AS Pensjon – stadig forvirra! Pensjon er i vinden for tiden. Mange er opptatt av pensjon. LO mener for eksempel at den må være solid og høy, mens NHO mener den bør være lavere enn i dag, og at vi arbeidstakere ikke har noe med å legge oss borti hva vi skal leve av når vi en dag slutter å jobbe. Sånt skal arbeidsgiverne bestemme, mener de. Skulle det bli snaut med penger til brød, vil vi sikkert greie oss likevel. Det er jo så mange festlige pensjonisttreff med gratis kake, tenker de kanskje. Dessuten er det jo folketrygden vi i hovedsak skal overleve på. Og den har jo ikke arbeidsgiverne noe med. Men det har politikerne. De har påført oss et pensjonssystem som er så komplisert at det grenser til vanvidd, ifølge Pensjonshåndboka som Harald Engelstad har skrevet. Spesielt min aldersgruppe (født mellom 1954 og 1962), med levealdersjusteringer, overgangsregler og andre tilliggende herligheter. Uheldig er du, skriver han i boka, du vil sannsynligvis aldri finne én eneste person på ett eneste Nav-kontor i hele landet som er i stand til å forklare hvordan de er kommet fram til den pensjonen de mener du skal ha. Så da vet jeg i alle fall det. At jeg ikke kommer til å vite, altså. Pensjoner er ikke en gang for folk flest, de er for alle! Men det er bare noen ytterst få, og knapt nok det, som skal skjønne dem. Per Flakstad Fagbladet 3/2016 < 61 fbaargang2016 fbseksjonSAM